My Channel

posted on 07 Nov 2007 09:36 by zedth
My Channel เป็นสถานีวีดีโอออนไลน์ส่วนตัวของผม วีดีโอแต่ละเรื่องเป็นงานที่ตัดต่อเองครับ ขอให้มีความสุขกับอีกหนึ่งงานของผมนะครับ

Facebook