About Blog

posted on 09 Oct 2007 18:05 by zedth

บันทึกไม่ประจำวันของเจ้าชายน้อย เป็นบล๊อกที่เขียนขึ้นมาใน Exteen ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2548 เริ่มแรก เป็นเพียงการถ่ายโอนบทความจาก Diaryhub มายัง Exteen เนื่องจากการปิดตัวลงของ Diaryhub ก่อนที่จะเริ่มเขียนเรื่องราวใหม่ ๆ ลงไป

 

 


ในระยะแรก บทความที่เขียนเพิ่มเข้าไปนั้น ยังเป็นบทความเชิงความคิด เป็นการเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวหนังสือ ก่อนที่จะเริ่มเขียนเรื่องของทหารเรือ เนื่องจากในช่วงที่เริ่มเขียนเรื่องของทหารเรือนั้น ต้องใช้ชีวิตลอยเท้งเต้งอยู่กลางทะเลกว่า 2 เดือน ทำให้เรื่องราวในตอนนั้น มีแต่ชีวิตของชาวเรือเท่านั้น ที่จะถ่ายทอดออกมาได้ 

 
และปรากฏว่า เรื่องราวทหารเรือกลับเป็นเรื่องที่มีคนนิยมอ่านมาก จนทำให้ต้องเขียนต่อมาอีกเรื่อย ๆ แต่เนื่องจากเรื่องของทหารเรือ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ผู้เขียนต้องกลั่นกรองออกมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถอ่านได้ และไม่เป็นการนำความลับของทางราชการมาเผยแพร่ด้วย ดังนั้น การจะเขียนออกมาแต่ละบทความจึงเป็นเรื่องยาก ในตอนหลัง จึงได้เขียนเรื่องสาระบันเทิงในแนวที่ตัวเองชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องภาพยนตร์ , เพลง ,หนังสือ ,เหตุการณ์ต่าง ๆ และบทความเชิงความคิด เช่นเคย
 
 
 

ณ ปัจจุบัน  จึงมีบทความหลากหลายมากมาย ที่รวบรวมอยู่ในบล็อกแห่งนี้กว่า 400 เอนทรี่ ซึ่งการันตีได้ว่า แต่ละบทความ คือบทความที่ให้สาระ และประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน

 

ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้เข้ามาอ่าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน บันทึกไม่ประจำวันเล่มนี้ 

Facebook