50 First tag

posted on 22 Apr 2007 00:29 by zedth in Tag

โดนผู้ถูกแช่งทั้งสิบทิศ tag มาเมื่อสองสามวันก่อนครับ แถมทำช้ามีทวงอีกต่างหาก เลยต้องรีบทำครับ กุกลัวโดนแช่งว่ะคับ 555 ล้อเล่นอ่ะนะ ก็แค่โดนบ่น ๆ หน่อย ๆ ในบล๊อกเค้าว่า มีคนตอบ tag มาแค่ 2 คนเอง เอาล่ะ ๆ นี่ผมลัดคิวมาเขียนให้เลยนะครับ เพราะจริง ๆ มีเอนทรี่อื่นจ่อคิวไว้อยู่แล้วอ่ะ

1. ที่ ม า ข อ ง ชื่ อ แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย

5. ฉ า ย า ขำ - ขำ ที่ เ พื่ อ น เ รี ย ก

สองข้อนี้ หาอ่านได้ที่เรื่อง เจ้าพ่อฉายา นะครับ

2. อ า ยุ

เกิด ปี พ.ศ. 2522 ปีนี้จะ 28 แล้วครับ

3. ส ถ า น ที่ เ กิ ด

เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ครับ

4. มี พี่ น้ อ ง กี่ ค น

มีพี่สาว 1 คนครับ

6. ง า น ดิ เ ร ก & l i f e s t y l e

เล่นเน็ต , อัพบล๊อก , ฟังเพลง , ดูหนัง , อ่านหนังสือ , ขับรถ , นั่งชมธรรมชาติ

7. ส ถ า น ที่ ช้ อ ป ปิ้ ง

ปกติไม่ช๊อปปิ้งครับ เพราะไม่ค่อยมีตังค์ 555 จะชอบไปดูหนัง หรือเดินเล่นมากกว่า ซึ่งก็ไปมันทั่วกรุงเทพฯ แหละครับ คุณอาจจะแปลกใจที่พบเห็นผมได้ทั่วไป ทั่วทุกย่านในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ บางนา ยัน รังสิต ประชิด สุขสวัสดิ์ ลัดมา ปิ่นเกล้า ข้ามไป รามอินทรา กลับมา ราชประสงค์ แล้วลงท้ายที่ บางกะปิ

8. โ ร ง ภ า พ ย น ต ร์

จริง ๆ ชอบ House มาก โรงดี พนักงานดี มีทุกอย่างที่โรงหนังมารยาทดีพึงจะมี แต่ก็ต้องจำใจเข้าไปดู EGV , Major , SF บ่อยๆ เพราะความที่เลือกไม่ได้ ซึ่งคนที่ดูหนังบ่อย ๆ คงจะทราบดีว่า ทั้งสามค่ายนั้น มาตรฐานเป็นอย่างไร โดยเฉพาะราคาที่ต้องจ่าย กับบริการที่ได้รับ มันไม่ได้สัมพันธ์กันเลย ถ้าให้บ่นล่ะก็ เขียนได้อีกเอนทรี่นึงเลยนะครับ เพราะฉะนั้น ขอข้ามไปข้อต่อไปเลยก็แ้ล้วกัน

9. ส า ม คำ ที่ บ่ ง บ อ ก ค ว า ม เ ป็ น ตั ว เ อ ง

ใจดี อดทน พูดน้อย กินเก่ง และรักสงบ รักอิสระ

10. กิ จ ก ร ร ม ที่ ช อ บ ทำ

ต่างยังงัยกับงานอดิเรก

11. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ เ ข้ า บ่ อ ย

www.exteen.com แน่นนอนเข้ามาอัพบล๊อก และอ่านบล๊อกของเพื่อน ๆ

www.rtna95.com เว็บไซต์ของรุ่น นักเรียนนายเรือ ปลุกปั้นและสร้างมากับมือ

www.google.com เข้าไปเสิร์ชข้อมูล แต่ตั้งแต่เกิดกรณี youtube ก็พยายามลด และเปลี่ยนไปใช้ yahoo แทน

www.pantip.com/cafe/wahkor เข้าไปอ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

www.webstats4u.com เข้าไปเช็คเรทติ้ง หรือว่าสถิติการเข้าชมเว็บนั่นเองครับ

12. ส ไ ต ล์ ก า ร แ ต่ ง ตั ว

เสื้อยืด , กางเกง billabong หรือ กางเกงยีนส์ ที่เหลือ ตามกาละเทศะ

13. คุ ณ ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ รุ่ น ไ ห น / เ สี ย ง เ รี ย ก เ ข้ า

Nokia 3230 /เพลงที่หาไม่ได้ทั่วไป เช่น 3 เพลงนี้ ลองคลิ๊กฟังดูนะครับ

ฮัลโหล สวัสดีครับ

อารมณ์ไม่ดี

รับสายหน่อย

14. ข อ ง ส ะ ส ม

1. ชอบสะสมงานกราฟฟิคดีไซน์ทั้งหลาย บางคนว่ามันเป็นขยะ อย่างแผ่นพับโฆษณาต่าง ๆ นานา , โปสการ์ด , ฝา pet ฯลฯ แต่ผมว่ามันช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโลกทรรศน์ให้กว้างออกไปอีก ปัจจุบันยังเก็บของเก่าไว้อยู่ แต่ไม่เก็บเพิ่มแล้ว เพราะที่เก็บไม่พอ และเกรงว่าจะเป็นแหล่งเชื้อเพลิงขนาดใหญ่

2. เทปเพลง , ซีดี มีเป็นพัน ๆ ตลับและแผ่น ปัจจุบันยังเก็บของเก่าอยู่ ของใหม่ก็มีมาเรื่อย ๆ แต่ไม่ซื้อหมดแบบเมื่อก่อน เพราะ ศิลปินออกมาเยอะมาก ตามซื้อไม่ไหว เลยต้องซื้อเฉพาะที่ชอบจริง ๆ

3. แสตมป์ ตอนเด็ก ๆ จะบ้าคลั่ง แต่ตอนนี้ จะซื้อเพิ่มเฉพาะชุดที่ชอบ และมีคุณค่าทางจิตใจ หรือเป็นชุดที่น่าเก็บและคาดว่าจะมีราคาในอนาคต อย่างแสตมป์ทอง เป็นต้น

15. สี ที่ ช อ บ

อันดับหนึ่ง ฟ้า , อันดับสอง ขาว และอันดับสาม ชมพู เป็นคนหวานเนอะ 555

16. เ ว ล า เ ห ง า ๆ สิ่ ง แ ร ก ที่ จ ะ ทำ

ก็ทำในสิ่งที่ต้องทำ อย่างทำงาน , อัพบล๊อก ถ้าอยู่นอกเวลางานแล้ว อาจจะออกไปขับรถ หรือเดินเล่น โดยมีจุดหมายเป็นที่ไหนสักแห่ง หรือไม่ก็นอนฟังเพลงซะ

17. ช อ บ ดู ห นั ง แ น ว ไ ห น แ ล ะ ห นั ง ที่ ป ร ะ ทั บ ใ จ ม า ก ที่ สุ ด

Romantic Comedy เป็นแนวที่สนุกและซึ้งได้ในเวลาเดียวกัน ดูแล้วทำให้มีความสุข รองลงมาเป็น ดราม่า , แอคชั่น และการ์ตูน หนังในดวงใจก็มี

Jerry McGuire Notting Hills Mr. Holland Opus My Best Friend Wedding Sleepless Society She's All That You’ve Got Mail Legends of the Fall As Good As It Gets the Notebook Just Like Heaven Million Dollar Baby Shakespeare in love The Shawshank Redemption Windstruck Sad Movie My Sassy Girl Sword Fish Sense & Sensibility Il Postino Cruel Intension That Thing You Do! Wild Things 4 Wedding & a Funeral How To Made An American Quilt Honey Love Actually The Sound of Music William Shakespeare's Romeo & Juliet ฉบับ Baz Luhrmann หมอเจ็บ Babel About a Boy Blood Diamond Ever After Titanic13 Beloved Cars Girl Next Door The English Patient Apollo 13 the Saint the Holiday Home for the Holiday Leaving Las Vegas Il Mare L.A. Confidential Euro TripCity of Angel

โอย ทำไมหนังประทับใจเยอะอย่างนี้เนี่ย เลือกที่ประทับใจที่สุดไม่ได้ครับ ที่บอกไปชอบทุกเรื่อง ใครที่กำลังหาหนังดี ๆ ลองดูตามที่ผมแนะนำนี่ดูก็ได้นะครับ ไม่น่าจะผิดหวัง

18. ช อ บ ฟั ง เ พ ล ง แ น ว ไ ห น แ ล ะ เ พ ล ง ที่ ช อ บ ม า ก ที่ สุ ด

แจ๊สทุกประเภท , ละติน , R&B , Pop , Rock , Dance , Classic สรุปว่าชอบเกือบทุกแนวล่ะครับ ที่ไม่ชอบเลย ก็เห็นจะเป็นลูกทุ่งครับ เพลงที่ชอบมากที่สุด ไม่มีหรอก เพราะเลือกไม่ถูกจริง ๆ ตัวเลือกเยอะกว่าหนังอีกนะ

19. เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ ที่ ข า ด ไ ม่ ไ ด้

ไม่สวมเครื่องประดับครับ เดี๋ยวนี้นาฬิกาข้อมือยังไม่ใส่เลย สร้อยพระก็ไม่ห้อย

20. ข อ ง ที่ ติ ด สุ ด ๆ

แก้วกาแฟ สตาร์บั๊คส์ ลายคลาสสิค ใบนี้

แก้ว starbucks

21. เ พื่ อ น ที่ ส นิ ท ที่ สุ ด

เอ่อ ไม่มีอ่ะ มันก็สนิททุกคนนะ นิยามเพื่อนสนิทกันว่าอย่างไรล่ะ ถ้านิยามว่าต้องปรึกษาได้ทุกเรื่อง หรือไปไหนไปด้วย แบบนั้นคง ไม่มีเพื่อนสนิทสักคน ผมว่าช่วงเวลานี้มันไม่มีเรื่องเพื่อนสนิทแล้ว มันมีแต่เพื่อนที่จะคอยช่วยเหลือ ในสิ่งที่ช่วยเหลือกันได้มากกว่า การร่้วมหัวจมท้ายกันไปตลอด เพราะการทำงานอย่างทหารเรือนี้ เพื่อนจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอด 10 ปี 20 ปี แต่จะเจอหน้า เห็นหน้ากันตลอด อาจจะมีบางช่วงที่มาทำงานร่วมกัน สัก 2-3 ปี ก็ต้องแยกย้ายกันไป มันเลยไม่มีโอกาสให้สนิทกัน

22. ผู้ ช า ย ที่ ทำ ใ ห้ ใ จ ไ ม่ อ ยู่ กั บ เ นื้ อ กั บ ตั ว

นี่มันคำถาม ถามผู้หญิงนี่

23. ผู้ ห ญิ ง ที่ ดู ดี ใ น ส า ย ต า คุ ณ

อืมม์ ก็ดูดีกันทั้งนั้นนะครับ ใครที่แต่งตัว แต่งหน้า แต่งผม แล้วมันพอดี ก็ดูดีหมดแหละครับ

24. ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ

เป็นเป็ด ทำอะไรได้หลาย ๆ อย่าง แต่ไม่ดีสักอย่าง แบบนี้ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษไหมครับ

25. อ า ห า ร ที่ ทำ อ ร่ อ ย ที่ สุ ด

แกงจืดมั้ง ก็มั่ว ๆ ใส่ผัก ใส่หมูบด และกระหน่ำใส่เครื่องปรุงประดามีลงไป ก็อร่อยแล้ว

26. ข อ ง ที่ เ ห็ น แ ล้ ว ต้ อ ง ซื้ อ

หนังสือ และนิตยสาร ซื้อทุกสัปดาห์เลย ตัดใจไม่ไหวสักที เดี๋ยวนี้ดีหน่อย ที่ลดการ์ตูนไปได้เยอะแล้ว

27. สิ่ ง ที่ เ ห็ น แ ล้ ว ต้ อ ง ยี้

นักการเมือง เอ้ย ไม่ใช่ ถ้าเห็นแล้วยี้นี่ไม่ค่อยมีนะ แต่ถ้ารู้จักแล้วยี้ ก็คนงี่เง่า ๆ พูดด้วยไม่รู้เรื่องน่ะครับ

28. ห นั ง สื อ เ ล่ ม โ ป ร ด

สามก๊ก เป็นหนังสือที่อ่านสนุก บางครั้ง สำนวนในเรื่องก็ทำให้ฮาได้เหมือนกัน
เจ้าชายน้อย อ่านตลอด เพื่อสำรวจความคิดตัวเองในช่วงนั้น
โรบินสัน ครูโซ อ่านเพื่อที่จะจำไว้ว่า เวลาติดเกาะต้องเอาตัวรอดอย่างไร
แฮร์รี่ พ็อตเตอร์ มาถึง เล่มสุดท้ายเสียที
วรรณกรรมของเช๊คเสปียร์ ชอบเกือบทุกเรื่องของเค้า มันมีความโรแมนติก และความเศร้า คละเคล้ากันไป และมีตอนหักมุม แบบคาดไม่ถึง

29. คำ พู ด ที่ ดี ที่ สุ ด เ มื่ อ ค น อื่ น พู ด ถึ ง เ ร า

"รักนะ" ฮิ้ววว