50 First tag

posted on 22 Apr 2007 00:29 by zedth in Tag

โดนผู้ถูกแช่งทั้งสิบทิศ tag มาเมื่อสองสามวันก่อนครับ แถมทำช้ามีทวงอีกต่างหาก เลยต้องรีบทำครับ กุกลัวโดนแช่งว่ะคับ 555 ล้อเล่นอ่ะนะ ก็แค่โดนบ่น ๆ หน่อย ๆ ในบล๊อกเค้าว่า มีคนตอบ tag มาแค่ 2 คนเอง เอาล่ะ ๆ นี่ผมลัดคิวมาเขียนให้เลยนะครับ เพราะจริง ๆ มีเอนทรี่อื่นจ่อคิวไว้อยู่แล้วอ่ะ

1. ที่ ม า ข อ ง ชื่ อ แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย

5. ฉ า ย า ขำ - ขำ ที่ เ พื่ อ น เ รี ย ก

สองข้อนี้ หาอ่านได้ที่เรื่อง เจ้าพ่อฉายา นะครับ

2. อ า ยุ

เกิด ปี พ.ศ. 2522 ปีนี้จะ 28 แล้วครับ

3. ส ถ า น ที่ เ กิ ด

เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ครับ

4. มี พี่ น้ อ ง กี่ ค น

มีพี่สาว 1 คนครับ

6. ง า น ดิ เ ร ก & l i f e s t y l e

เล่นเน็ต , อัพบล๊อก , ฟังเพลง , ดูหนัง , อ่านหนังสือ , ขับรถ , นั่งชมธรรมชาติ

7. ส ถ า น ที่ ช้ อ ป ปิ้ ง

ปกติไม่ช๊อปปิ้งครับ เพราะไม่ค่อยมีตังค์ 555 จะชอบไปดูหนัง หรือเดินเล่นมากกว่า ซึ่งก็ไปมันทั่วกรุงเทพฯ แหละครับ คุณอาจจะแปลกใจที่พบเห็นผมได้ทั่วไป ทั่วทุกย่านในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ บางนา ยัน รังสิต ประชิด สุขสวัสดิ์ ลัดมา ปิ่นเกล้า ข้ามไป รามอินทรา กลับมา ราชประสงค์ แล้วลงท้ายที่ บางกะปิ

8. โ ร ง ภ า พ ย น ต ร์

จริง ๆ ชอบ House มาก โรงดี พนักงานดี มีทุกอย่างที่โรงหนังมารยาทดีพึงจะมี แต่ก็ต้องจำใจเข้าไปดู EGV , Major , SF บ่อยๆ เพราะความที่เลือกไม่ได้ ซึ่งคนที่ดูหนังบ่อย ๆ คงจะทราบดีว่า ทั้งสามค่ายนั้น มาตรฐานเป็นอย่างไร โดยเฉพาะราคาที่ต้องจ่าย กับบริการที่ได้รับ มันไม่ได้สัมพันธ์กันเลย ถ้าให้บ่นล่ะก็ เขียนได้อีกเอนทรี่นึงเลยนะครับ เพราะฉะนั้น ขอข้ามไปข้อต่อไปเลยก็แ้ล้วกัน

9. ส า ม คำ ที่ บ่ ง บ อ ก ค ว า ม เ ป็ น ตั ว เ อ ง

ใจดี อดทน พูดน้อย กินเก่ง และรักสงบ รักอิสระ

10. กิ จ ก ร ร ม ที่ ช อ บ ทำ

ต่างยังงัยกับงานอดิเรก

11. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ เ ข้ า บ่ อ ย

www.exteen.com แน่นนอนเข้ามาอัพบล๊อก และอ่านบล๊อกของเพื่อน ๆ

www.rtna95.com เว็บไซต์ของรุ่น นักเรียนนายเรือ ปลุกปั้นและสร้างมากับมือ

www.google.com เข้าไปเสิร์ชข้อมูล แต่ตั้งแต่เกิดกรณี youtube ก็พยายามลด และเปลี่ยนไปใช้ yahoo แทน

www.pantip.com/cafe/wahkor เข้าไปอ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

www.webstats4u.com เข้าไปเช็คเรทติ้ง หรือว่าสถิติการเข้าชมเว็บนั่นเองครับ

12. ส ไ ต ล์ ก า ร แ ต่ ง ตั ว

เสื้อยืด , กางเกง billabong หรือ กางเกงยีนส์ ที่เหลือ ตามกาละเทศะ

13. คุ ณ ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ รุ่ น ไ ห น / เ สี ย ง เ รี ย ก เ ข้ า

Nokia 3230 /เพลงที่หาไม่ได้ทั่วไป เช่น 3 เพลงนี้ ลองคลิ๊กฟังดูนะครับ

ฮัลโหล สวัสดีครับ

อารมณ์ไม่ดี

รับสายหน่อย

14. ข อ ง ส ะ ส ม

1. ชอบสะสมงานกราฟฟิคดีไซน์ทั้งหลาย บางคนว่ามันเป็นขยะ อย่างแผ่นพับโฆษณาต่าง ๆ นานา , โปสการ์ด , ฝา pet ฯลฯ แต่ผมว่ามันช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโลกทรรศน์ให้กว้างออกไปอีก ปัจจุบันยังเก็บของเก่าไว้อยู่ แต่ไม่เก็บเพิ่มแล้ว เพราะที่เก็บไม่พอ และเกรงว่าจะเป็นแหล่งเชื้อเพลิงขนาดใหญ่

2. เทปเพลง , ซีดี มีเป็นพัน ๆ ตลับและแผ่น ปัจจุบันยังเก็บของเก่าอยู่ ของใหม่ก็มีมาเรื่อย ๆ แต่ไม่ซื้อหมดแบบเมื่อก่อน เพราะ ศิลปินออกมาเยอะมาก ตามซื้อไม่ไหว เลยต้องซื้อเฉพาะที่ชอบจริง ๆ

3. แสตมป์ ตอนเด็ก ๆ จะบ้าคลั่ง แต่ตอนนี้ จะซื้อเพิ่มเฉพาะชุดที่ชอบ และมีคุณค่าทางจิตใจ หรือเป็นชุดที่น่าเก็บและคาดว่าจะมีราคาในอนาคต อย่างแสตมป์ทอง เป็นต้น

15. สี ที่ ช อ บ

อันดับหนึ่ง ฟ้า , อันดับสอง ขาว และอันดับสาม ชมพู เป็นคนหวานเนอะ 555

16. เ ว ล า เ ห ง า ๆ สิ่ ง แ ร ก ที่ จ ะ ทำ

ก็ทำในสิ่งที่ต้องทำ อย่างทำงาน , อัพบล๊อก ถ้าอยู่นอกเวลางานแล้ว อาจจะออกไปขับรถ หรือเดินเล่น โดยมีจุดหมายเป็นที่ไหนสักแห่ง หรือไม่ก็นอนฟังเพลงซะ

17. ช อ บ ดู ห นั ง แ น ว ไ ห น แ ล ะ ห นั ง ที่ ป ร ะ ทั บ ใ จ ม า ก ที่ สุ ด

Romantic Comedy เป็นแนวที่สนุกและซึ้งได้ในเวลาเดียวกัน ดูแล้วทำให้มีความสุข รอ