เมื่อวานนี้ 21 มี.ค. 2550 เป็นวันพิเศษวันหนึ่งของโลกครับ เพราะว่า วันนี้เป็นวันที่ เวลาในกลางวัน กับกลางคืนยาวนานเท่ากัน หรือเวลากลางวันกับกลางคืน นาน 12 ชม.เท่ากัน ทั้งโลก (ทั้งโลกนะครับ ไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง) ซึ่งจะเกิดขึ้นทุก ๆ ปี ปีละ 2 ครั้ง สำหรับเมื่อวานนี้คือวัน Vernal Equinox หรือ Spring Equinox หรือ วันวสันตวิษุวัต ในภาษาไทย

ตามธรรมชาติแล้ว เวลาในตอนกลางวันกับกลางคืนจะยาวไม่เท่ากัน เนื่องจาก แกนหมุนของโลกนั้นทำมุมเอียง 23.5 กับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อแกนของโลกเอียงแล้ว ก็จะทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก รับแสงอาทิตย์ได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน รวมถึงระยะเวลาที่ไม่เท่ากันด้วย ซึ่งบางครั้งซีกโลกเหนือก็รับแสงอาทิตย์นานกว่า บางครั้งซีกโลกใต้ก็รับแสงอาทิตย์นานกว่า

แกนของโลกที่เอียงนี้ เป็นเหตุให้เกิดฤดูกาลแตกต่างกันขึ้นบนโลก และทำให้เวลาในกลางวัน และกลางคืนยาวไม่เท่ากัน ในแต่ละฤดูกาลด้วย ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่า ในฤดูร้อน กลางวันจะยาวกว่ากลางคืน พระอาทิตย์จะขึ้นเร็ว และตกช้า ส่วนในฤดูหนาว กลางคืนจะยาวนานกว่า โดย พระอาทิตย์จะขึ้นช้า ตกเร็ว

ลองดูรูปข้างล่างประกอบนะครับ โดยให้ดูรูปโลกทางซ้ายมือ จะเห็นว่า ซีกโลกเหนือนั้นได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เต็มที่ ทำให้อุณหภูมิทางซีกโลกเหนือสูงกว่า ทางซีกโลกใต้ ทำให้เกิดเป็นฤดูร้อน หรือ ฤดูใบไม้ผลิทางซีกโลกเหนือ ซึ่งในทางตรงข้าม คือซีกโลกใต้ ก็จะมีอากาศเย็นกว่าทำให้เกิดเป็นฤดูใบไม้ร่วง หรือ ฤดูหนาว

Earth's seasons as seen from the north

และในขณะเดียวกัน ทางซีกโลกเหนือก็ได้รับแสงอาทิตย์เกือบตลอดเวลาด้วย เพราะไม่ว่าโลกจะหมุนรอบตัวเองไปเท่าไรก็ตาม แต่ ณ จุดขั้วโลกเหนือก็ยังได้รับแสงอาทิตย์อยู่ดี ซึ่งก็ก่อให้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ไม่ยอมตกสักทีนั่นเอง ซึ่งพื้นที่ ๆ อยู่ต่ำลงมาจากขั้วโลกเหนือลงมา ก็จะมีกลางวันยาวกว่ากลางคืนตามลำดับ และก็จะเป็นตรงกันข้าม ในซีกโลกใต้ เช่นเดียวกับเรื่องของฤดูกาล

นักดาราศาสตร์ ได้แบ่ง ฤดูออกเป็น 4 ฤดู โดยอาศัย จุดอ้างอิง 4 จุด คือ

  • ฤดูหนาว (89 วัน) เริ่มต้นประมาณ 20-23 ธ.ค. โดยนับที่จุด winter solstice
  • ฤดูใบไม้ผลิ (92 วัน) เริ่มต้นประมาณ 19-22 มีนาคม โดยนับที่จุด spring equinox
  • ฤดูร้อน (93 วัน) เริ่มต้นประมาณ 19-23 มิ.ย. โดยนับที่จุด summer solstice
  • ฤดูใบไม้ร่วง (90 วัน) เริ่มต้นประมาณ 21-24 ก.ย. โดยนับที่จุด autumn equinox

หมายเหตุ ดูรูปจุด solstice จากรูปที่ใช้อธิบาย equinox

ดังนั้น ฤดูร้อน ในซีกโลกเหนือจะเกิดในช่วงเดือน กรกฏาคม – กันยายน ส่วนฤดูหนาว ก็จะเป็นช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม โดยทางด้านซีกโลกใต้ก็จะตรงกันข้ามกัน เป็นต้น

และเนื่องจาก วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นั้น เป็นวงรีเกือบกลม จึงทำให้มีช่วงเวลาที่พื้นที่แถบเส้นศูนย์สูตรนั้น ได้รับแสงอาทิตย์มากน้อยไม่เท่ากันด้วย ทำให้เกิดฤดูร้อน และฤดูหนาวเช่นกัน แต่อุณหภูมิระหว่างฤดูร้อน และฤดูหนาวจะไม่แตกต่างกันมากเหมือนกับประเทศที่อยู่เหนือหรือใต้เส้นศูนย์สูตร

Solar System

ทีนี้ก็มาเข้าเรื่อง Equinox กันได้แล้วครับ ขอให้ดูรูปนี้ประกอบไปด้วยนะครับ

Equinox & Solstic

นี่คือรูปของ ทรงกลมท้องฟ้า หรือ celestial sphere จุดกลม ๆ เล็ก ๆ ตรงกลางคือ โลก เส้นวงกลมที่เขียนว่า Celestial Equator คือ เส้นอิเควเตอร์ท้องฟ้า หรือเปรียบได้กับ เส้นศูนย์สูตรของโลก ที่ยื่นออกไปในอวกาศ ส่วนเส้นวงกลมอีกวงหนึ่งที่เขียนว่า Path of Sun คือ ระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ หรือเรียกอีกอย่างว่า Ecliptic

ในรูปนี้ ให้มองเหมือนกับว่าโลกคือศูนย์กลางของจักรวาล และหมุนรอบตัวเองตามแนวระนาบของเส้นอิเควเตอร์ ส่วนดวงอาทิตย์กำลังโคจรรอบโลกตามเส้นวงโคจร Path of Sun จะเห็นได้ว่า ระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำมุมกับเส้นอิเควเตอร์ หรือแกนหมุนของโลกอยู่ 23.5 พอดี

และจุดที่ตัดกันที่เขียนว่า Autumnal Equinox กับ จุด Vernal Equinox นั่นก็คือ จุดที่ระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ตัดกับเส้นอิเควเตอร์พอดี ซึ่งก็คือวันที่ กลางวัน กับ กลางคืน ยาวนานเท่ากันนั่นแหละครับ ที่จุดนี้จะทำให้เราซึ่งอยู่บนโลก จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และตกในทิศตะวันตกพอดี เหมือนกับ พระอาทิตย์วิ่งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรเลยทีเดียว ถ้าไม่เชื่อลองเอาเข็มทิศมาลองวัดดูก็ได้ครับ

equinox

ซึ่งวัน Autumnal Equinox หรือภาษาไทยบัญญัติศัพท์ว่า ศารทวิษุวัต นั้น จะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 21-23 กันยายน ฝรั่งเขาถือว่าเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล จาก ฤดูร้อน เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง และ Vernal Equinox หรือ Spring Equinox หรือภาษาไทยว่า วสันตวิษุวัต จะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 21-23 มีนาคม เป็นวันเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ ฤดูใบไม้ผลิ ตามที่ผมได้อธิบายไปตอนต้นแล้ว

แต่สำหรับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร วันศารทวิษุวัต ก็เป็นช่วงเปลี่ยนจาก ฤดูหนาว มาเป็น ฤดูร้อน และวันวสันตวิษุวัต ก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อน เข้าสู่ ฤดูหนาว (แต่ปัจจุบัน หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะภูมิอากาศในโลกวิปริตไปแล้ว ... please stop global warming)

สำหรับฤดูฝน นั้นไม่เกี่ยวกับการโคจรของโลก แต่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศภายในโลก (World Climate) ที่จะทำให้ฝนตกชุกในช่วงไหน สำหรับ ฤดูกาล ที่เป็นผลมาจากการโคจรของโลกนั้น มีสี่ฤดู คือ ฤดูร้อน (Summer) , ฤดูใบไม้ผลิ (Autumn) , ฤดูใบไม้ร่วง (Spring) และ ฤดูหนาว (Winter)เพราะเป็นผลจาก แสงอาทิตย์ล้วน ๆ ดังที่ได้เกริ่นไว้แต่ต้นเช่นกัน

และหลังจากวันนี้ไป วงโคจรของดวงอาทิตย์ เมื่อสังเกตจากโลก จะเห็นว่าแนววงโคจรจะเบี่ยงไปทางทิศเหนือ คือเบี่ยงจากทิศใต้ ขึ้นไปทางทิศเหนือ ส่วนหลัง วันศารทวิษุวัต แนววงโคจรจะเบี่ยงกลับขึ้นมาเหมือนเดิม คือจากทิศเหนือ ไปทางทิศใต้ และนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาพนี้

Analemma

ภาพนี้เรียกว่า Analemma ถ่ายโดย Vasiliy Rumyantsev เป็นภาพที่เกิดจากการตั้งกล้อง ณ จุดหนึ่งของโลก และถ่ายภาพดวงอาทิตย์ ณ เวลาเดียวกัน ทุกวัน ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เมื่อนำมา Merge รวมกันแล้ว ก็จะเห็นพระอาทิตย์โคจรเป็นรูปสัญลักษณ์ Infinity (8) นั่นเองครับ

แต่อย่างไรก็ตามนะครับ หากคุณจะลองจับเวลาระหว่างกลางวันกับกลางคืน เพื่อจะดูว่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่า คุณก็จะพบว่า มันไม่เท่ากันจริงดั่งทฤษฎีว่าไว้ นั่นก็เพราะว่า แสงอาทิตย์ที่เดินทางในอากาศ จะมีการหักเห เพราะชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้เมื่ออาทิตย์ยังไม่ขึ้นจริง ก็อาจจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนได้ หรือพระอาทิตย์ตกไปแล้ว แต่เรายังเห็นพระอาทิตย์อยู่ครับ เรียกว่าบางครั้งธรรมชาติก็หลอกเราได้เหมือนกัน

ป.ล.1 ถ้าสงสัยว่า solstice คืออะไร เอาไว้ถึงวันที่ 21 มิ.ย. ผมจะมาอธิบายต่อครับ

ป.ล.2 Autumnal และ Autumn Equinox เขียนถูกทั้งคู่นะครับ เดี๋ยวจะมาหาว่าผมเขียนผิด

Comment

Comment:

Tweet

น่ารักมากอ่า
คาสิโนออนไลน์

#56 By britrocker1234 on 2016-02-15 16:58

ได้ความรู้ใหม่เพียบเลย ขอบคุณจ้า
genting club
royal1688

#55 By kris (176.67.81.241|176.67.81.241) on 2015-03-17 17:00

ขอบคุณค้าบ ที่นำมาเผยแพร่
มีในข้อสอบด้วย จะอ่านไปเพื่อนำไปตอบค้าบ
ปล.ขอบคุณอีกครั้งค้าบbig smile

#53 By F.POOH (49.48.234.222|49.48.234.222) on 2015-01-08 17:24

ขอบคุณค้าบ ที่นำมาเผยแพร่
มีในข้อสอบด้วย จะอ่านไปเพื่อนำไปตอบค้าบ
ปล.ขอบคุณอีกครั้งค้าบbig smile

#54 By F.POOH (49.48.234.222|49.48.234.222) on 2015-01-08 17:24

Youre เย็นดังนั้น! ผมคิดว่าคงเรียนรู้อะไรเช่นนี้มาก่อน ดังนั้นที่ดีที่จะหาคนที่มีความคิดเดิมบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใด ๆ จริงๆขอขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นนี้ขึ้น เว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องการบนเว็บที่มีคนคิดริเริ่มเล็กน้อย งานที่มีประโยชน์สำหรับการนำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเว็บ!

#52 By bed mattress (182.178.135.242) on 2012-01-15 18:15

hi all !!

#51 By sears parts (124.157.191.197) on 2009-12-04 01:26

การเกิดกลางวันและกลางคืน เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครับ ถ้าไม่มีสองอย่างนี้แล้ว ก็ไม่อาจเกิดกลางวันหรือกลางคืนได้เลย

อธิบายแบบรวบรัดนิดหน่อย เพราะไม่แน่ใจว่าคนถาม ถามจริง ๆ หรือแกล้งกวนกันแน่นะครับ ถ้าไม่เข้าใจมาถามเพิ่มได้นะ

#50 By เจ้าชายน้อย on 2009-11-26 15:52

เรื่องนี้เกิดจากอะไรทำไมมันถึงมีกลางกับวันกลางคือมันเกิดจากอะไร

#49 By พวรรณ (118.172.48.137) on 2009-11-26 14:53

ภาพสุดท้าย ถ่ายที่ไหนคะ แล้วถ้าตั้งกล้องที่อื่นจะเห็นเป็นรูปเลข 8 อยู่รึเปล่า embarrassed
ขอนำเนื้อหาในหน้านี้ ไปเผยแพร่ที่ pantip นะครับ

http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X7026130/X7026130.html

ขอบคุณครับ

#44 By มนุษย์ถ้ำ @ pantip (202.28.180.202) on 2008-09-23 14:07

เยียร์ กำลัง เรียน ภูมิศาสตร์ ยุ ที่ มอชอ อ่ะ ค่ะ

ต้องการ ข้อ มูล ดีๆ แบบนี้ เยอะ ๆ

พี่ อธิบาย ทำให้ม่าย เบื่อ ดีกว่าอ่าน เอง เยอะเรย

ขอบคุนนะค่ะ...big smile

#43 By Year..^_^.. (202.28.27.3) on 2008-07-28 11:10

ขอบคุณที่ช่วยแก้ไขมานะครับ ดีมากเลย เขียนคนเดียว อ่านคนเดียวเลยหลุด ๆ ไปบ้างครับ

#42 By เจ้าชายน้อย on 2008-03-26 10:07

"ซึ่งวัน Autumnal Equinox หรือภาษาไทยบัญญัติศัพท์ว่า ศารทวิษุวัต นั้น จะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 21-23 กันยายน ฝรั่งเขาถือว่าเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล จาก ฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ และ Vernal Equinox หรือ Spring Equinox หรือภาษาไทยว่า วสันตวิษุวัต จะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 21-23 มีนาคม เป็นวันเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ ฤดูใบไม้ร่วง ตามที่ผมได้อธิบายไปตอนต้นแล้ว"
** 21-23 กันยายน น่าจะเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
** และ 21-23 มีนา น่าจะเป็นวันเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ นะครับ

ด้วยความเคารพ..ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ถูกต้องยิ่งขึ้นครับ

#41 By น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา (75.34.29.177) on 2008-03-25 14:54

ความรู้ล้วนๆๆเลย น่าสนใจมากๆๆ

#36 By Flyaway by Minee on 2007-03-28 21:40

ความรู้รอบตัวทั้งนั้น เอามาฝากกัน
ขอบคุณนะคะ

#35 By minifat@magicmoment on 2007-03-28 11:54

ทึ่งมากๆ ค่ะ
ขอบคุณที่มาเล่าให้ได้ความรู้กันนะคะ
ช่วงนี้กะลังคลั่งๆ เรื่องพวกนี้อยู่พอดีเลยล่ะค่ะ

#34 By miki on 2007-03-27 22:48

ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันนานเท่ากัน

#33 By o.OSnookerMaNO.o on 2007-03-26 17:51

ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยรู้นะคะ

#32 By ~ * ~ Sun Sun ~ * ~ on 2007-03-26 14:37

ธรรมชาตินี่อัศจรรย์จริง ๆ ....

พี่คะ เจนส่งอีเมล์ตอบกลับไปแล้วนะคะ

#31 By เจนเนสซ่า on 2007-03-26 12:25

โอ้ว สุดยอดครับ

#30 By Travelism on 2007-03-25 22:22

เอนทรีนี้ทำให้ดิฉันคิดถึงคนบางคน...

#29 By RogerWilco on 2007-03-25 17:17

อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยค่ะ ... ^__^

#28 By นิคกับพิม (203.118.101.25) on 2007-03-25 17:04

เคยได้ยินคำว่า Equinox เป็นชื่อรายการของ Discovery ..เพิ่งรู้ความหมายวันนี้เอง

#27 By Already Exist™ on 2007-03-25 09:43

หวัดดีค่า .. หายไปนานอ่ะ ไม่ได้แวะมาเยี่ยมเลย
งานยุ่งขนาดหนัก แบบว่าบล็อกตัวเองยังต้องทำใจไม่เข้าเลยจ้า

ปล. เจ้าวันที่ว่านี่ ใช่วันเดียวกับที่เมืองนอกเขาเปลี่ยนเวลาด้วยหรือเปล่า เห็นว่าเป็นช่วงปลายๆมีนาเหมือนกัน

#26 By ++ HoORaY ++ on 2007-03-25 08:46

ข้อมูลแน่นปึ้กเหมือนเดิมเลยนะ

ว่าแต่ ไปนั่งดูดาวกับใครมาหรือเปล่า??

#25 By namwarn on 2007-03-23 18:56

มันมีวันแบบนี้ด้วยหรอคะทั่นพี่ชาย
อิอิ ^_^
ขอบคุณสำหรับความรู้นะค้า ^^
นั่งอ่านมาจนจบเรย
ต้องลองไปนั่งตั้งกล้องมุมแปลกๆซะแร้นๆ
แล้วกลางวันเท่ากับกลางคืนมีผลกับจิตใจคนยังไงมั่งคะ

#23 By Aoyoyo (203.192.36.66) on 2007-03-23 09:50

รออ่านเพิ่มอยู่ครับ

#22 By นายบวก on 2007-03-23 09:23

โอวว ความรู้ใหม่ๆครับ

แต่ผมก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องเล็กๆของเวลาเลย เฮ้ออ

#21 By meddlesome_ on 2007-03-23 02:52

เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินนี่ล่ะค่ะ ทำไมตอนเราเรียน ครูไม่ได้สอน หรือสอนแล้วลืมล่ะเนี่ย

#20 By sorbet* on 2007-03-23 01:15

"วันวสันตวิษุวัต" อ๋อออ เพิ่งเรียนไปเมื่อเทอมล่าสุดนี่เองค่ะ แต่กลับลืมสนิทเลยว่าผ่านวันนั้นมาแล้ว

#19 By maebin on 2007-03-23 00:08

บอกตรงๆเป็นความรู้ใหม่นะคะเนี่ย เพราะไม่เคยสังเกตเลยว่าเวลามานเท่ากัน อิอิ ขอบคุงนะคะที่เปิดโลกทัศน์ให้มีมากขึ้น แจ๋วมากเลย

#18 By ยูกิจัง on 2007-03-22 20:53

สาระเพียบ
กินขาดเลยนะคะเนี่ย

กลางคืนและกลางวัน
แตกต่าง
น้อยครั้งที่เวลาจะเท่ากันแบบนี้
แต่คนเรา...
ก็ไม่เคยใช้เวลาให้เท่ากันสักที

#17 By NCC on 2007-03-22 20:45

ความรู้เพิ่มอีกหนึ่งอย่าง ไม่รู้วันรู้คืนเลยเรา
ภาพของvasiliyสวยมากเลยค่ะ พยายามดีนะเนี่ย ไปทุกวันเลย
เป็นเราอาจจะเผลอลืมไปแล้ว
(เคยฟังมาแต่ลืมไปหมดแย้ว)

#16 By HASE on 2007-03-22 17:47

บล็อกน่ารักจังเลยค่ะ

ชอบจังสีฟ้าเนี้ยะ

#15 By GeNiE on 2007-03-22 17:21

โห...ดูบล๊อคพี่เจ้าชายน้อยแล้วรู้สึกว่า
บล๊อคตัวเองไร้สาระจริงเรย..

แต่ก็นะ...มัวแต่หลับหูหลับตาปั่นงานจนพลาด
สิ่งดีๆไปเยอะเลย..น่าเสียดายจัง!!
ชอบบบค๊าา สุดยอดมาก
ไม่เคยรู้มาก่อน ><'
ชอบรูปของ Vasiliy Rumyantsev คะ
ขอบคุณในความพยายาม
และขอบคุณที่พี่อธิบายให้นู๋เข้าใจ *-*

>/\<

#13 By ลิงน้อย njoyz.com* on 2007-03-22 15:23

สุดยอดดด
ชอบเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวมากๆ
ขอบคุงค้าบบ

#12 By yium on 2007-03-22 15:22

ว้าว เพิ่งรู้นะคะเนี่ย เสียอายจังมัวแต่ทำงานๆ ไม่ได้ดูพระอาทิตย์เลย ได้เห็นแต่พระจันทร์เสี้ยวบางๆ

อีกวันหนึ่งทีจะเท่ากันกลางวันกลางคืนจะเกิดอีกเมื่อไรเหรอคะ?

รูปพระอาทิตย์อินฟินิตี้นั่นเยี่ยมมากเลยค่ะสวยจริงๆ

#11 By reafre on 2007-03-22 15:19

ทราบแต่ว่า เค้าชอบใช้วัน Winter Solstice สำหรับประกอบพิธีของแม่มด พ่อมดค่ะ

ขอบคุณค่ะ
เราเรียนวรรณคดีอังกฤษอเมริกันมาน่ะค่ะ ...

จริงๆเเล้ว ถ้าชอบอ่านหนังสือ ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้นะคะ .. อ่านไปคิดไป มีความสุขออก

อ่านอะไรน่าสนใจมา .. เเวะมาเเบ่งปันกันก็ดีนะคะ

#9 By kusayoshi (61.19.95.119 /61.19.95.119, 61.19.95.119) on 2007-03-22 12:41

เรื่องบางเรื่องเหมือนจะรู้แล้ว แต่จริง ๆ เรายังรู้แค่นิดหน่อยเอง

คราวนี้เลยได้รู้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่ช่วยเจ้าสมองขี้เลื่ย ได้ออกกำลังมั่ง

มีความสุขมาก ๆ ครับ

#8 By ปู่หมี on 2007-03-22 12:05

โห.....เพิ่งทราบนะคะเนี่ย สมกับเป็นพี่เหมียวรอบรู้จริง ๆ เลย
เคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะ แต่ยังไม่เคยรู้ละเอียดขนาดนี้เลย
ขอบคุณที่เอามาอธิบายให้นะคะ ^^

ps.ขอแอด fav นะคะ
คราวที่แล้วมาอ่านเอนทรี่ "ให้บล๊อกแก่ท่าน บล๊อกนั้นถึงตัว" แต่ลืมคอมเม้นให้
มัวแต่ตามไปอ่าน link อื่น แล้วกลับไปแก้บล็อกตัวเองอ่ะค่ะ ทำ related link ตามด้วย ขอบคุณสำหรับแนวความคิดนั้นนะคะ ^^

#6 By ~himawari~ on 2007-03-22 11:11

เอ๊ะ ... จริงเหรอคะ (ก็เออสิ ใครเค้าจะมาโกหก) ..

พอดีเมื่อคืนนอนตีสาม กลางคืนก็ยาวนานนนนนนน

#5 By KusaYoshi on 2007-03-22 10:58

เราเพิ่งเรียนเรื่อง
โลก ดวงดาว และอวกาศมาเมื่อเทอมก่อนนี้เองค่ะ
แต่มาเรียนกับเจ้าชายน้อยท่าจะน่าสนใจกว่าเนอะ

#4 By SONIC on 2007-03-22 10:48

เอ๊ะ ..... ลืมไปเลยค่ะ = w ='''' เมื่อวานไม่ได้สังเกตอะไรเลย แหะๆ
เฮียเป็นคนนึงที่ชอบมองดูดาว ทั้งบนฟ้าและคนชื่อดาว ถ้านอนดูดาวเท้าติดกัน เอ๊ย เท้าติดดินจะได้บรรยากาศมั่กๆ เลยล่ะ แหะๆ

ตอนขับรถขึ้นทางด่วนจะเห็นชัด บางฤดูแดดแยงตาตรงมุมนี้ อีกฤดูไปแยงอีกช่วงถนน

เมื่อคืนดู An Inconvenient Truth ที่อังกอร์ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง หนังสารคดีน่ะ เจ้าชายน้อยดูหรือยัง เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เป็นหนังที่ดีมากๆๆๆๆๆ ชอบจังเลย แนะนำให้หามาดูนะ

แล้วอย่าลืมอุดหนุนหนังสือของ ตินกานต์ล่ะ

#2 By จั่นเจา on 2007-03-22 10:10

ว้าววว ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ชาวโลกอย่างเราไม่รู้สึก
ป.ล.รอให้มาอธิบายเพิ่มนะ

#1 By Catch me if u can (202.91.18.200 /10.122.27.104) on 2007-03-22 09:39

Facebook