Merry Christmas ย้อนหลัง และสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า ชาว exteen และนักอ่านที่เข้ามาอ่านบันทึกไม่ประจำวันของเจ้าชายน้อย ทุกท่านนะครับ เอนทรี่นี้ไม่มีอะไรมาก นอกจากจะมาส่งความสุข และอวยพรให้ทุก ๆ ท่านน่ะครับ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2550 นี้ กระผมขอให้ทุก ๆ ท่าน จงมีแต่ความสุขกาย สบายใจ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นสิ่งดี ๆ ขอให้สมหวังในสิ่งที่หวังไว้ทุกประการ ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ภยันตราย และโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

หน้าที่การงาน ขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปใครที่กำลังรับผิดชอบโปรเจคต์อันใดอยู่ ขอให้ผลักดันให้สำเร็จสมดังมุ่งหมาย ผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ขอให้มีกำลังใจในการศึกษาหาความรู้ ได้รับเกรดเฉลี่ยสวย ๆ สมใจ

ใครที่ยังร้างคู่ ขอให้พบคู่ที่สมกันในปีหน้า ใครที่กำลังดู ๆ กันอยู่ ก็ขอให้ความรักผลิบานภายในใจ ใครที่ครองรักกันอยู่ ขอให้ความรักหวานชื่นไปตลอดกาล ใครที่กำลังจะมีบุตร-ธิดา ขอให้บุตร-ธิดา น่ารัก สุขภาพแข็งแรง อยู่ในโอวาท ฉลาดเฉลียว และมีความกตัญญูกตเวที

ใครที่กำลังอยากได้อะไรสักอย่าง ขอให้ได้รับของสิ่งนั้นสมปราถนา หรือใครที่ไม่อยากได้อะไร ก็ให้ไม่ได้ตามใจต้องการ ส่วนใครที่กำลังเจ