ไกลปืนเที่ยง

posted on 18 May 2006 22:39 by zedth in Navy-Story

สำนวน ไกลปืนเที่ยง นั้น มีความหมายว่า ไม่รู้อะไร เพราะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งที่มาของสำนวนนี้ก็มาจากทหารเรือครับ

โดยมีที่มาจากการยิงปืนเที่ยง หรือ การยิงปืนใหญ่เพื่อบอกเวลาเที่ยงวันนั่นเอง

การยิงปืนเที่ยงนั้น เริ่มมีขึ้นครั้งแรก ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมีพระประสงค์ ที่จะให้พ่อค้าวานิช และประชาชนทั้งหลาย ที่เข้ามาติดต่อค้าขายในกรุงเทพได้ทราบเวลาเที่ยง และจะได้ตั้งนาฬิกาของตัวให้ตรงกัน

ในการยิงปืนเที่ยงครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทหารเรือเป็นผู้ยิง ณ ตำหนักแพ หรือ ท่าราชวรดิฐ ในปัจจุบัน และทรงกำหนดให้ยิงเฉพาะในวันเสาร์ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พระชลยุทธโยธินทร์ (ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพลเรือโท และมีบรรดาศักดิ์เป็น พระยา) เป็นเจ้าพนักงาน ออบเซอร์เวตตอรี่หลวง ทำหน้าที่ตรวจสอบเวลาของกรุงเทพฯ ให้ตรงกับเวลาที่หอออบเซอร์เวตตอรี่หลวง ณ เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ (Royal Observatory Greenwich)

ต่อมาเมื่อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้ทรงจัดตั้งกองทหารปืนใหญ่ขึ้นในกรมทหารล้อมวัง จึงได้ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ทหารปืนใหญ่เป็นผู้ยิงปืนเที่ยง ณ ป้อมทัศนาทินกร ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก ของพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงอนุญาต โดยทรงให้ยิงทุก ๆ วัน จากที่ยิงเฉพาะแค่วันเสาร์วันเดียว โดยในการนี้ พระองค์ได้ทรงให้ออกประกาศดังนี้

วัน ๓ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวด ยังเป็น นพศก ๑๒๔๙ ด้วยพระชลยุทธโยธินทร์ เจ้าพนักงาน ออบเซอร์เวตตอรี่หลวง รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้ยิงปืนเที่ยงในวันเสาร์ เพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ ผู้ที่จะต้องการตั้งนาฬิกาให้ตรงกับเวลามัธยม (คือ มินไตม์ Mean Time) กรุงเทพฯ เสมอทุกวันเสาร์มา แต่ถึงกระนั้นก็เป็นที่ลำบากอยู่ ด้วยทุกวันนี้การค้าขายเจริญมากขึ้น เรือที่เข้าออกมีขึ้นเป็นอันมาก แลมีความปราถนาเวลามัธยมกรุงเทพฯอยู่ด้วยกันทุกลำ เพราะฉะนั้นจึงทรงพระราชดำริ โดยความที่ทรงพระกรุณาแก่ราษฎรที่ไปมาค้าขายในกรุงเทพฯ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ที่จะตั้งนาฬิกาได้ตรงเวลามัธยมกรุงเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยิงปืนเที่ยง ทุก ๆ วัน เมื่อผู้ใดได้ยินเสียงปืนแล้ว ต้องเข้าใจว่าเป็นเวลาเที่ยงตามเวลามัธยม (มินไตม์) กรุงเทพฯ ที่หอออบเซอร์เวตตอรี่หลวงกำหนด จะได้ยิงปืนใหญ่ที่ป้อมทัศนาทินกร ด้านตะวันตก ของพระบรมมหาราชวัง แต่ ณ วัน ๗ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีชวด ยังเป็น นพศก ตรงเวลาเที่ยงเสมอไป ทุก ๆ วัน อย่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งสงสัย ตกใจว่าเกิดเพลิง หรือเหตุการณ์ ถ้าพ้นเวลาเที่ยงแล้ว ฤๅ ก่อนเที่ยงจึงควรถือเอาว่ามีเหตุได้ ถ้าเกิดเพลิงขึ้นในเวลาเที่ยง ฤๅใกล้เที่ยง จะยิงเป็นสองนัด จึงให้ถือเอาว่ามีเหตุได้

ต่อมา การยิงปืนเที่ยงของทหารปืนใหญ่ ไม่สะดวก จึงได้โอนหน้าที่ในการยิงปืนเที่ยงกลับมาให้ทหารเรือเป็นผู้ทำหน้าที่นี้อีก ครั้ง ตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2447 โดยได้ทำการเปลี่ยนที่ยิงปืนเที่ยง มาตามลำดับดังนี้ คือ ที่เรือพระที่นั่งมหาจักรี , ป้อมวิไชยประสิทธิ์ , พระราชวังเดิม และตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพนธ์ 2448 กรมเรือกลและป้อม ได้จัดเรือที่จอดในกรุงเทพฯ ผลัดกันยิงปืนเที่ยง และตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2457 ก็ได้ย้ายมายิงที่ สนามหญ้าหน้ากองทัพเรือกลชั้น 4 (ทางด้านใต้ของท่าราชวรดิฐ) จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2477 จึงได้หยุดยิง เพราะการยิงปืนเที่ยงหมดความจำเป็น อันเนื่องมาจาก การแพร่หลายของการส่งสัญญาณบอกเวลาทางวิทยุ

เรือพระที่นั่งมหาจักรี
เรือพระที่นั่งมหาจักรี

ป้อมวิไชยประสิทธิ์
ป้อมวิไชยประสิทธิ์

และด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้ทหารเรือ ทำหน้าที่สำคัญของชาติอย่างการเทียบเวลามาตั้งแต่ครั้งกระโน้น ปัจจุบันกองทัพเรือจึงยังคงทำหน้าที่เป็นผู้รักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยต่อ เนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ดังที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้แล้ว

ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในเขตพระนคร ก็จะได้ยินเสียงปืนใหญ่ ในตอนเที่ยงทุกวัน ส่วนบ้านใครที่อยู่ไกลออกไป จนไม่ได้ยินเสียงปืน ก็จะถูกเรียกว่า ไกลปืนเที่ยงซึ่งหมายความว่า อยู่ไกลจากเมืองหลวง ห่างไกลความเจริญ เมืองหลวงเค้ามีเรื่องอะไร ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่นเองครับ

ส่วนระยะทางเท่าใดถึงจะไม่ได้ยินเสียงปืนนั้น ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่คิดว่าน่าจะไกลโขอยู่ เพราะเสียงปืนใหญ่นั้น ไม่ใช่เบา ๆ เลย และสมัยนั้น ตึกสูง ๆ ก็ไม่มี ทำให้ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือตัวดูดซับคลื่นเสียง ทำให้เสียงปืนสามารถแผ่ไปในระยะทางที่ไกล

ป.ล.1 อ่านเรื่องการเทียบเวลาในสมัยโบราณมาแล้ว ไปอ่านเรื่องการเทียบเวลาสมัยใหม่กัน ที่นี่ ได้เลยครับ

ป.ล.2 ข้อมูลจาก หนังสือ "พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปิยมหาราช ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ" จัดทำโดย กองทัพเรือ

Related Link

Comment

Comment:

Tweet

นี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแคมเปญหรือวางแผนการตลาดใด ๆ แต่มันเป็นแบบนี้ซึ่งยังถือว่าน้อยมากในธุรกิจขนาดเล็ก คุณต้องถามตัวเองหลายวิธีที่ทำธุรกรรมทางธุรกิจที่ผมต้องการจริงๆ?
http://www.handyortung24.org/Handyortung-kostenlos-ohne-Anmeldung/

#18 By handyortung kostenlos ohne anmeldung (139.194.222.13) on 2012-01-28 02:57

Youre เย็นดังนั้น! ผมคิดว่าคงเรียนรู้อะไรเช่นนี้มาก่อน ดังนั้นที่ดีที่จะหาคนที่มีความคิดเดิมบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใด ๆ จริงๆขอขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นนี้ขึ้น เว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องการบนเว็บที่มีคนคิดริเริ่มเล็กน้อย งานที่มีประโยชน์สำหรับการนำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเว็บ!

#17 By memory foam mattress (182.178.135.242) on 2012-01-15 18:06

ขอบคุณสำหรับข้อมูลขออนุญาต เอาไปลง Hi5
ของผมนะครับ

http://BB-RECAP.hi5.com

#16 By สามล้ออ้วน (125.26.142.248) on 2009-08-26 23:36

มีความรู้รอบโต๊ะเลยนะพี่ชาย ไกลปืนเที่ยง พึ่งรู้ความหมายก็วันนี้หล่ะ แบบนี้ขออีกนะ

#13 By EMMA (58.8.5.236) on 2006-05-22 11:01

เรียกว่าเป็นแกนนำเรื่องเวลาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะ ทหารเรือเนี่ย

#12 By sorbet* on 2006-05-21 23:14

อ๋อ อย่างนี้นี่เอง
แสดงว่า ไกลปืนเที่ยงนี่ ต้องอยู่ไกลมากๆ เลย

แล้วหลังเขา กะไกลปืนเที่ยง อันไหนไกลกว่ากันอ่ะ

#11 By จั่นเจา on 2006-05-20 12:08

ได้ความรู้ดีๆอีกแล้ว ขอบคุณนะคะ

#10 By daranee on 2006-05-19 15:34

ไอ้ที่มาของสำนวนนี่รู้แล้วละค่ะ
แต่พอมาอ่านประวิติยาวๆ แล้วก็นะ
เรื่องมันมีที่มาที่ไป

เมื่อวานคอมแฮงค์ อาจจะตอบ M ไม่ค่อยทันใจนะคะ

#9 By namwarn on 2006-05-19 13:24

มีอะไรดีๆมาให้อ่านเสมอเลยนะค่ะ...

#8 By JooM~~> on 2006-05-19 10:31

ไกลปืนเที่ยงก็คือ....สถานที่ที่อยู่ไกล ขนาดยังไม่ได้ยินเสียงปืนใหญ่ยิงปืนเที่ยงมังคะ (จำไม่ได้แล้ว)
เสียงปืนใหญ่ใช่ว่าจะเบาอยู่เมื่อไหร่ ถ้าเทียบเป็นสมัยก่อนคงอยู่ห่างไกลเขตพระนครไปอักโข
ขอบคุณที่เอาอะไรดีๆ มาให้อ่านกันนะคะ

#7 By เมพหมี shakri on 2006-05-19 10:26

ได้ความรู้..อ่านแล้วรู้สึก..อืม..อืม..ค่ะ

ขอบคุณที่มีเรื่องราวดีดีมาให้อ่านเสมสอนะคะ คุณ ชาย

ยิ้มๆค่ะ ยิ้มๆนะคะ

#6 By ท้องฟ้า on 2006-05-19 08:58

แล้วมันเรียกว่า ไกลปืนเที่ยง ได้ไงอ่า
มีที่มาอย่างนี้นี่เอง เหมือนเคยได้ยินคุ้นๆในวิทยุตอน7.30น.เหมือนกันค่ะ

#4 By หนมอบ on 2006-05-19 08:24

อันนี้ผมรู้ อิอิ แต่ประวัติแบบละเอียดนี่ จำไม่ได้ส่วนรายละเอียดแฮะ

#3 By Lastwaltz on 2006-05-19 07:43

เปนงี้เอง
นับจากที่ยิงปืนเที่ยงแล้วงั้นที่อยู่ปัจจุบันเรียกว่าไกลปืนเที่ยงแน่ๆ

#1 By catch me if u can (58.8.5.195) on 2006-05-19 07:34

Facebook