วันนี้ในอดีต

posted on 05 May 2006 21:50 by zedth in Navy-Story

ในเว็บไซต์ของ กองทัพเรือ มีอยู่ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ นั่นคือ วันนี้ในอดีต ซึ่งจะเป็นหน้าเว็บเพจที่ใช้สำหรับค้นหาว่า ในอดีตแต่ละวันนั้น มีเหตุการณ์สำคัญอะไร เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ ทหารเรือ ซึ่งจัดทำข้อมูล โดย กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ และพัฒนาโปรแกรม โดย กองสารสนเทศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

วิธีการใช้งานก็ง่ายมาก เมื่อเข้าไปในหน้าค้นหา (ตามลิงค์ข้างบนนะครับ) เราก็เลือก เดือนและวันที่ ที่เราต้องการค้นหาลงไป แล้วโปรแกรมค้นหา ก็จะไปค้นมาว่า วันนั้น ในอดีต มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยบางเหตุการณ์ก็จะมีรายละเอียดให้เข้าไปอ่านเพิ่มเติม แต่บางเหตุการณ์ก็ไม่มี

ยกตัวอย่างเช่น ในวันนี้ วันที่6 พฤษภาคม เป็น วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ซึ่งผมจะขอคัดรายละเอียดที่ได้จากการค้นหามาให้อ่านดังนี้นะครับ

"พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาส ที่วันคล้ายวันประสูติ ของพระองค์ท่าน ได้เวียนมาบรรจบ อีกวาระหนึ่งในวันนี้ พลเรือเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา พระโสทรเชษฐภคินีใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เป็นพระราชธิดาพระองค์แรกใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคมพุทธศักราช ๒๔๖๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในขณะนั้น

สมเด็จพระราชชนก ทรงเริ่มการศึกษา วิชาการแพทย์ ที่เอดินเบิร์ก ในสกอตแลนด์ พระนาม "กัลยาณิวัฒนา" นั้นเป็นพระนาม ที่ทรงได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัย โลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นับว่าพระองค์ท่านทรงเป็น เจ้าฟ้านักวิชาการ พระองค์หนึ่ง ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งเราจะประจักษ์ได้จาก พระกรณียกิจมากมาย ที่เป็นไปในด้าน การส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา วิทยาการต่างๆ ในประเทศไทย เช่น ทรงตั้งพระทัย ที่จะพัฒนาการสอนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญ และแตกฉานเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพ ของครูสอนภาษาฝรั่งเศส ในเมืองไทย

พระองค์ท่าน ได้ทรงรับเชิญ เป็นอาจารย์ สอนภาษาฝรั่งเศส ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นอกจากนั้น ยังทรงก่อตั้ง สมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นองค์กรสำหรับ พัฒนาหลักสูตร การสอนภาษาฝรั่งเศส และยกระดับคุณภาพ ของครูภาษาฝรั่งเศสชาวไทย ให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ด้วย ทรงตระหนัก ถึงความสำคัญ ของภาษาฝรั่งเศส ซึ่งทวีความสำคัญ ขึ้นทุกขณะในโลก หากเยาวชนไทย ได้ศึกษาภาษานี้ อย่างมีคุณภาพแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาติ ในการติดต่อสัมพันธ์ กับต่างประเทศอย่างยิ่ง

สำหรับ พระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้ากัลยาณิวัฒนา กับกองทัพเรือไทยนั้น โดยเหตุที่ พระองค์ทรงระลึกว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ของพระองค์ท่าน เคยทรงรับราชการ ในกองทัพเรือมาก่อน ทั้งยังได้ ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนากองทัพ ให้ทันสมัย ทัดเทียมอารยประเทศ ซึ่งกองทัพเรือ ได้สดุดีพระองค์ท่านว่าเป็น บุคคลสำคัญ ในประวัติการทหารเรือไทย พระองค์หนึ่ง

ในวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระบรมราชชนก ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ จึงได้พระราชทาน พระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แก่กองทัพเรือ ด้วยการทรงสละเวลา และทุ่มเทพระสติปัญญา ค้นคว้าพระราชประวัติของ สมเด็จพระบรมราชชนก ในช่วงที่ทรงรับราชการ ในกองทัพเรือ ซึ่งแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้น แต่นับเป็นประวัติศาสตร์ ช่วงสำคัญ ของกองทัพเรือ ซึ่งเราอาจกล่าวได้ว่า เป็นภูมิหลัง ของการวางพื้นฐาน กองทัพเรือ ให้ทันสมัย ช่วงหนึ่งทีเดียว

โดยสมเด็จพระพี่นาง ทรงเรียบเรียง เป็นหนังสือเล่มใหญ่ชื่อ "เจ้าฟ้าทหารเรือ" ตามหลักวิธีค้นคว้า และนำเสนองาน ทางประวัติศาสตร์ เท่ากับว่า ได้พระราชทาน เอกสารที่ทรงคุณค่ายิ่ง ในทางประวัติศาสตร์ ให้แก่ชาวทหารเรือ ได้ภาคภูมิใจ ในอดีตของตน

นอกจากพระกรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ครั้งนี้แล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ยังมีพระกรุณาธิคุณ แก่กองทัพเรือ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่ากองทัพเรือ จะกราบทูลเชิญ เสด็จพระองค์ท่านไปทรงเป็นประธาน ในงานต่างๆ ที่กองทัพเรือ จัดขึ้นครั้งใด ก็ทรงยินดีรับเชิญ เสด็จทุกครั้ง มิได้ขาด อาทิเช่น ได้เสด็จทรงประกอบพิธี ปล่อยเรือ ต.๙๘ ลงน้ำ ณ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๖ เสด็จเปิดนิทรรศการ นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๗๒ ณ อาคารราชนาวิกสภา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒ เสด็จทอดพระเนตร ละครการกุศล เรื่อง ทหารเสือกรมหลวงชุมพร รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒ และได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่ง กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ ได้จัดขึ้นในวโรกาส ๑๐๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชชนก ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อพระราชทาน พระราชดำริ ให้นิทรรศการ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในวโรกาสที่วันคล้ายวันประสูติ ของพระองค์ท่านได้เวียนมาบรรจบ อีกวาระหนึ่งในวันนี้ กองทัพเรือ ขอพระราชทานวโรกาส ถวายชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงอภิบาลให้ พลเรือเอกหญิง สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงพระเกษมสำราญ เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญ ของชาวไทย และราชนาวีสืบไป "

ก็ลองไปค้นดูได้ครับ สนุกดีเหมือนกันนะครับ อย่างเช่นไปค้นดูว่า ในวันเกิดของเรามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง ใครไม่เคยลอง ไปลองดูกันก็ได้ครับ

Comment

Comment:

Tweet

อันนี้เขียนง่ายดีเนอะ ลอกเค้ามาซะส่วนใหญ่นี่นาพี่ชาย เขียนเองอ่ะ ติ๊ดเดียวเอง

#8 By POPPY (203.152.57.5) on 2006-05-10 10:08

เหอ เหอ ของเราเป็นวันลงนามซื้อขายระบบโซนาร์ของกองทัพเรือกับเยอรมัน

ขอบคุณมากๆเลย เพราะไม่ค่อยได้ทราบพระราชประวัติของสมเด็จพระพี่นางฯ เลย

#7 By ++ HoORaY ++ on 2006-05-06 20:13

:มีดเหน็บของนักเรียนนายเรือ:
อ่านแล้วงงค่ะ
วันเกิดเพิ่งมาสำคัญตอนสมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ค่ะ ไม่ยักมีบอกไว้นะ

#5 By sorbet* on 2006-05-06 14:32

ดีจังเลยค่ะมีแบบนี้ด้วยของราวา 16 พฤษภาคม ได้เป็น เรือใต้น้ำหลวงนนทรีค่ะ

#4 By ~นิ้วก้อย~ on 2006-05-06 13:27

วันเกิดเรา ขึ้นแบบนี้แหละ

ไม่พบชื่อเรื่อง ในวัน เดือน ที่ต้องการ กรุณาเลือกเงื่อนไขอื่น

แง่ม
ของผม --> วันขึ้นระวางประจำการ ร.ล.นาคา ครับ

เอ๊ะ ร.ล.ลำนี้ (เขาเรียกเป็นลำหรือเปล่าเจ้าชายน้อย) เคยเล่าเอาไว้ในเอ็นทรี่เก่าๆ บ้างไหมครับ

#2 By Bickboon on 2006-05-06 08:50

ไปค้นมาแร้น ซาหนุกดี ไว้อ่านเวลา ไม่มีใครอัพ blog ไงจ๊ะ

#1 By Catch me if u can (203.144.187.18) on 2006-05-06 08:26

Facebook