Ship Class

posted on 22 Mar 2006 09:48 by zedth in Navy-Story

เรื่องราววันนี้ สืบเนื่องมาจาก เรื่อง My Life on the Knox ทั้งสามภาค เนื่องจากว่า มีคนสงสัยว่า เรือชั้น Knox คืออะไร ซึ่งก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า คำว่า ชั้น หรือว่า ชั้นของเรือ นั้นคืออะไร คำว่า ชั้น นั้นแปลตรงตัวมาจากคำว่า Class ในภาษาอังกฤษ ซึ่งคำเต็ม ๆ ของมันก็คือ Ship Class หรือแปลเป็นไทยว่า ชั้นของเรือ ซึ่งภาษาอังกฤษนั้นได้ให้ความหมายดังนี้

A ship class is a group of ships of a similar design.

อ่านดูแล้วคงจะรู้แล้วใช่มั๊ยครับว่ามันหมายถึงอะไร แปลเป็นไทยอีกทีนะครับ

ชั้นของเรือ คือ กลุ่มของเรือที่มีแบบเดียวกัน

เคลียร์ รึยังครับ ทีนี้มาขยายความต่อครับ เพราะนั่นเป็นแค่คำจำกัดความ

ในเรือชั้นหนึ่ง ๆ นั้น จะมีเรือประกอบอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองลำขึ้นไป ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าเรือในชั้นนั้นจะต้องต่อขึ้นพร้อม ๆ กัน แต่ต่อขึ้นในภายหลังโดยใช้แบบแปลนเดียวกัน หรือแบบที่มีการปรับปรุงจากของเดิม ก็จัดว่าเรือลำที่ต่อใหม่นั้นก็เป็นเรือในชั้นเดียวกัน

สำหรับในการตั้งชื่อชั้นเรือนั้น ในแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา จะตั้งชื่อชั้นเรือ ตามชื่อของเรือลำแรกที่ต่อขึ้น , ราชนาวีในประเทศแถบยุโรป จะตั้งชื่อตามเรือลำแรกที่ขึ้นประจำการ , ราชนาวีรัสเซีย จะนิยมตั้งชื่อตาม รหัสของโครงการในการต่อเรือชุดนั้น โดยบางครั้งจะนำหน้าด้วย รหัสของนาโต้ ที่เรียกว่า NATO reporting name (เป็นรหัสที่ใช้เรียกแทนยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ของ ทหารโซเวียต และจีน เพื่อประโยชน์ทางการสื่อสาร เพราะสองประเทศใช้ภาษาไม่เหมือนกัน) และจะมีการเปลี่ยนชื่อชั้นของเรือโดยนาโต้อีกครั้งหนึ่ง เช่น เรือที่ต่อขึ้นภายใต้ Project 641 แต่ภายใต้รหัสของนาโต้ จะเปลี่ยนเป็น Foxtrot Class Submarines เป็นต้น โดยชื่อชั้นของเรือต่าง ๆ ของฝ่ายโซเวียต และ จีนนั้น เป็นชื่อที่ตั้งโดยองค์การนาโต้แทบทั้งสิ้น เช่น เรือดำน้ำชั้นกิโล ,เรือดำน้ำชั้นไต้ฝุ่น เป็นต้น , สำหรับ นาวี เยอรมันตะวันตก จะตั้งชื่อชั้นเรือ ด้วยตัวเลข 3 ตัวเป็นหลัก

ส่วนราชนาวีไทยนั้น ไม่ได้เรียก ชั้นเรือ ดังนานาประเทศครับ แต่จะเรียกว่า ชุดเรือ แต่หากพูดถึงชั้นเรือ นั้นจะหมายถึง ระดับของเรือ โดยจะแบ่งเรือทั้งหมดออกเป็นสามชั้น ตามชั้นยศของผู้บังคับการเรือ คือ

๑. เรือชั้น ๑ คือเรือที่มีอัตราผู้บังคับการเรือ ชั้นยศ นาวาโท ขึ้นไป
๒. เรือชั้น ๒คือเรือที่มีอัตราผู้บังคับการเรือ ชั้นยศ นาวาตรี
๓. เรือชั้น ๓ คือเรือที่มีอัตราผู้บังคับการเรือ ชั้นยศ เรือเอก เรือโท หรือ เรือตรี
ส่วนเรือที่มีอัตราผู้ควบคุมเรือ ไม่จัดเข้าอยู่ในชั้นใด ให้ถือเป็นเรือขนาดเล็ก

ดังนั้นชั้นเรือ ในภาษาอังกฤษจึงมีความหมายเท่ากับ ชุดเรือ ของไทย ทั้งนี้เนื่องจากว่า ชั้นเรือ ถูกนำไปใช้ในการแบ่งระดับอาวุโสของเรือแต่ละชุดไปแล้ว ประกอบกับที่ประเทศไทย มีทั้งเรือที่ต่อเอง และเรือที่ซื้อต่อหรือรับมาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้น หากใช้คำว่า ชั้นเรือ เป็นการแบ่งแยกเรือออกเป็นกลุ่ม ๆ ก็จะทำให้เกิดความสับสนในเรือที่รับมาจากต่างประเทศ ว่าจะใช้ชื่อชั้นเรือของเดิม หรือที่ได้รับการตั้งชื่อใหม่ดี ดังนั้น ราชนาวีไทยจึงต้องแบ่งประเภทของเรือออกเป็นกลุ่ม ๆ ด้วยคำว่า ชุดเรือ แทน

สำหรับการตั้งชื่อ ชุดเรือ ของไทยนั้น ยึดหลักเกณฑ์เดียวกับการตั้งชื่อชั้นเรือของราชนาวีอังกฤษ คือ ตั้งตามชื่อเรือลำแรกที่ขึ้นประจำการยกตัวอย่างเช่น เรือฟริเกตชุด ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งเรือภายในชุด ประกอบด้วย ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย (เดิมทีว่าจะซื้อถึง 4 ลำ เลยทีเดียว)

ซึ่งเดิมที เรือทั้งสองลำนี้ เป็นเรือในชั้น Knox ของสหรัฐอเมริกา โดย ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เดิมชื่อ USS. Truett (FF 1095) และ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย เดิมชื่อ USS. Ouelett (FF1077) ซึ่งเรือ USS. Ouelett นั้นเป็นเรือที่ต่อขึ้นก่อน USS. Truett (FF 1095) แต่ทหารเรือไทยรับมาขึ้นประจำการก่อน ดังนั้น จึงตั้งชื่อชุดเรือของเรือชุดนี้ ตามชื่อ ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

Knox Class Ship
เรือฟริเกตชุด พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ส่วนประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ชื่อเรือในชั้นนั้น มักจะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น เรือชั้น Trafalgar class submarine จะประกอบไปด้วยเรือที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย ตัว T เช่น Turbulent, Tireless, Torbay เรือชั้น Ticonderoga class cruisers จะตั้งชื่อเรือในชั้น ตามชื่อของสมรภูมิรบในอเมริกา เช่น Yorktown, Bunker Hill, Gettysburg, Anzio

ส่วนของไทยนั้น ในการตั้งชื่อเรือ แม้จะได้มีหลักเกณฑ์แน่นอนอยู่แล้ว แต่ก็มักจะตั้งชื่อให้มีความคล้องจองกันทางภาษาด้วย (อันนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเพียงชาติเดียว คล้าย ๆ กับการตั้งชื่อ ถนน , คลอง , สะพาน ในกรุงเทพฯ อย่าง ผ่านพิภพลีลา ผ่านฟ้าลีลาศ ซึ่งตั้งกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ซึ่งก็รวมถึงชื่อเรือรบด้วย ) ซึ่งก็ได้แก่ เรือชุด ร.ล.ปราบปรปักษ์ ประกอบด้วย ร.ล.ปราบปรปักษ์ , ร.ล.หาญหักศัตรู , ร.ล.สู้ไพรินทร์ ;  ร.ล.ช้าง ประกอบด้วย ร.ล.ช้าง , ร.ล.พงัน , ร.ล.ลันตา , ร.ล.พระทอง ; เรือชุด ร.ล. ราชฤทธิ์ ได้แก่ ร.ล.ราชฤทธิ์ , ร.ล.วิทยาคม , ร.ล. อุดมเดช เป็นต้น

ร.ล.วิทยาคม
ร.ล. วิทยาคม

สำหรับเรือชั้น Knox นั้น เดิมทีถูกจัดให้อยู่ในประเภทของเรือ เรือคุ้มกันทางทะเล (OCEAN ESCORTS) หรือ โดยทั่วไปจะเรียกกันว่า เรือพิฆาตคุ้มกัน (DESTROYER ESCORTS : DE) แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง ประเภทของเรือในกองทัพเรือสหัรฐฯ ทั้งหมด เรือในชุดนี้จึงถูกจัดให้อยู่ในประเภท เรือฟริเกต (FRIGATES : FF) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1975

เรือลำแรกในชุดนี้คือ เรือ USS.Knox (DE 1052) วางกระดูกงู เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1965 และขึ้นระวางประจำการเมื่อ วันที่ 12 เมษายน 1969 โดยมีเรือในชั้นทั้งหมด ถึง 45 ลำ ตั้งแต่ หมายเลข 1052-1097

แนวคิดหลักในการออกแบบเรือในชุดนี้นั้น คือต้องการเน้นให้เรือมีขีดความสามารถในการปราบเรือดำน้ำเป็นหลัก โดยได้บรรจุโซนาร์ทั้งแบบ active และ passive ถึงสองตัว เป็นแบบบรรจุในเปลือกเรือ หนึ่งตัว และ แบบลากท้าย หนึ่งตัว

ในส่วนของระบบขับเคลื่อน เลือกใช้ หม้อน้ำกำลังดันสูง 1,275 PSI และเครื่องจักรใหญ่กังหันไอน้ำ ขนาด 35,000 แรงม้า รวมถึงเครื่องไฟฟ้ากังหันไอน้ำอีกด้วย และใช้ใบจักรเดี่ยว ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อลดเสียงของเรือ เพื่อใช้ในภารกิจล่าทำลายเรือดำน้ำ และนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบฟองอากาศลดเสียงตัวเรือ ที่เรียกว่า prairie masker อีกด้วย

ในส่วนของอาวุธได้ทำการติดตั้ง ปืนใหญ่ ขนาด 5 นิ้ว หนึ่งกระบอก แท่นยิง จรวดปราบเรือดำน้ำ (ANTI SUBMARINE ROCKET) และอาวุธปล่อยนำวิธี พื้นสู่พื้นชนิด HARPOON โดยใช้แท่นยิงเดียวกัน และ ตอร์ปิโด MK-46 ในส่วนของระบบป้องกันภัยทางอากาศ ได้เลือกใช้ ปืนกล 20 mm. ฟาลังค์ (PHALANX CIWS) และนอกจากนี้ เรือชั้นนี้ยังมี เฮลิคอปเตอร์ประจำการได้อีกหนึ่งลำด้วย

Harpoon
อาวุธปล่อยนำวิธี HARPOON

Phalanx
PHALANX CIWS

ภารกิจหลักของเรือในชั้นนี้ คือ การลาดตระเวณคุ้มกัน เส้นทางเดินเรือพาณิชย์ และ ล่าทำลายเรือดำน้ำ โดยเรือสามารถออกไปเป็นหมู่เรือ หรือปฏิบัติการเพียงลำเดียวก็ได้ เพราะถือว่าเป็นเรือที่มีขีดความสามารถรอบด้าน สามารถต่อกรภัยคุกคามได้ทั้งสามมิติ คือ ใต้น้ำ , ผิวน้ำ และ อากาศ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดสงครามเย็น และการมาถึงของเทคโนโลยีปราบเรือดำน้ำสมัยใหม่ เรือทั้งหมดในชั้นนี้ก็ได้ปลดประจำการไป ในปี 1994 และได้ทำการขายให้กับทหารเรือในประเทศต่าง ๆ เช่น อียิปต์ , ไต้หวัน , เม๊กซิโก และไทย

และทั้งหมดนี้ คือ ความหมายและส่วนขยายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเรือชั้น Knox หวังว่าหลาย ๆ คน ที่ยังสงสัยเช่นเดียวกับคุณ Hooray คงจะหายสงสัยกันแล้วใช่มั๊ยครับ ถ้าหากว่ามีปัญหาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ ทหารเรือ ทั้งไทยและเทศ ก็ถามกันมาได้ครับ ถ้าเรื่องนั้นไม่เกินขีดความสามารถของผม และไม่เป็นเรื่องลับ ผมก็จะนำมาเล่าให้ทุก ๆ คนได้อ่านกันครับ

บทความตอนที่เกี่ยวข้อง

Comment

Comment:

Tweet

หากคุณเริ่มต้นทำจำนวนมากของธุรกิจให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณสามารถรับมือกับการเพิ่มขึ้นดังกล่าว ทุกธุรกิจต้องการมากของการโทร แต่มีเพียงไม่กี่ที่สามารถรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในการดำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องทำบิตของการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน
http://www.handyortung24.org/Handyortung-kostenlos-ohne-Anmeldung/

#24 By handyortung kostenlos ohne anmeldung (139.194.222.13) on 2012-01-28 03:03

Youre เย็นดังนั้น! ผมคิดว่าคงเรียนรู้อะไรเช่นนี้มาก่อน ดังนั้นที่ดีที่จะหาคนที่มีความคิดเดิมบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใด ๆ จริงๆขอขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นนี้ขึ้น เว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องการบนเว็บที่มีคนคิดริเริ่มเล็กน้อย งานที่มีประโยชน์สำหรับการนำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเว็บ!

#23 By memory foam mattress toppers (182.178.135.242) on 2012-01-15 18:00

อยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ เรือ ต.9 (ทั้งชุดเก่า และ ใหม่)ที่สร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว เจ้าชายน้อยช่วยหามาเล่าสู่กันฟังบ้างสิคะ

#21 By vadsa (202.44.7.68) on 2007-09-04 14:49

#20 By สยาม พรมแก้วงาม (203.146.37.37 /30.0.0.74) on 2007-09-04 11:56

Facebook