ธงประมวล : Signal Flags

posted on 17 Mar 2006 00:30 by zedth in Navy-Story

ธงราว

ในแวดวงการเดินเรือ ธงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล นับตั้งแต่ยุคเรือใบ โดยถือกำเนิดขึ้นมาจากราชนาวีอังกฤษ ซึ่งเป็นแม่แบบและต้นตำรับของศาสตร์แห่งการเดินเรือ สมัยก่อนที่ไม่มีระบบการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ การสื่อสารกันในระยะทางไกล ๆ ระหว่างเรือ หรือระหว่างเรือกับฝั่ง จึงหนีไม่พ้นอะไรก็ได้ที่มองเห็นได้ง่าย ๆ จากที่ไกล ๆ ดังนั้น ธงจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลดังนี้

1. มีน้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้ สะดวกต่อการจัดเก็บ ไม่เปลืองเนื้อที่ระวาง และไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่เรือ
2. สามารถวาดลวดลาย ลงสีลงไปบนผืนธง เพื่อก่อให้เกิดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย
3. สามารถชักขึ้นบนเสากระโดงเรือ ในจุดที่สูงที่สุดของเรือ โดยปราศจากเครื่องบดบังสายตา

ธงที่ใช้ในการสื่อสารทางทัศนะนั้น ภาษาไทยเรียกว่า ธงประมวล ส่วนภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า Signal Flags ซึ่งธงแต่ละผืนก็จะมีลวดลายแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข 0-9 และธงพิเศษอีก 32 ผืน ดังรูปข้างล่างนี้

ธงประมวล : Signal Flags

แต่แทนที่จะเขียนตัวหนังสือ หรือเขียนข้อความลงบนผืนธงแล้วชักขึ้นสู่ยอดเสา ให้อ่านกันให้ชัด ๆ ไปเลย ชาวเรือในสมัยนั้นก็ไม่ทำ กลับใช้ธงที่มีสีและลวดลายแทนตัวอักษรต่าง ๆ นั่นก็เพราะว่า หากในสภาวะที่ลมสงบ ธงก็จะไม่ปลิว ดังนั้นการชักธงที่มีข้อความนั้น ก็จะไม่สามารถอ่านได้เลย หรือแม้กระทั่งมีลมพัดบ้างเล็กน้อย ก็ยังอ่านข้อความบนผืนธงยากอยู่ดี

ต่อมาเมื่อเกิดมีสงครามทางเรือขึ้น การสื่อสารทางทัศนะทั้งหมดจึงต้องทำการเข้ารหัส เพื่อป้องการการดักจับข้อมูลจากประเทศคู่สงคราม ธงประมวลเองก็เช่นกัน ธงหนึ่งผืนจึงอาจแทนการปฏิบัติอย่างหนึ่ง หรือคำสั่งอย่างหนึ่ง และเมื่อนำธงหลาย ๆผืนชักขึ้นรวมกัน ก็จะกลายเป็นประโยคยาว ๆ หรือการปฏิบัติการลับได้เลยทีเดียว ในสมัยสงครามโลกก็ได้มีการกำหนดรหัสของธงประมวลของฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งเรียกว่า ธงประมวลสัมพันธมิตร

ธงประมวล
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเรือ
โดยอาศัยคำสั่งการจากธงประมวลที่เข้ารหัส

ภายหลังสงคราม ได้มีการนำธงประมวลมาใช้ในการเดินเรือ โดยได้กำหนดเป็น มาตรฐานสากลขึ้น สามารถเข้าใจกันได้ทั่วโลก เรียกว่า ธงประมวลสากล หรือ International Maritime Signal Flags ดังตารางข้างล่างนี้ ซึ่งแสดงว่า ธงผืนนั้นแทนความหมายอะไร

A Alphaมีผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ กรุณาเดินเรือด้วยความเร็วต่ำ
B Bravoกำลังขนถ่ายวัตถุระเบิด
C Charlieใช่/ตกลง
D Deltaเรือบังคับยาก โปรดอย่าเข้าใกล้
E Echoกำลังเปลี่ยนเข็มไปทางขวา
F Foxtrotเรือหมดประสิทธิภาพ โปรดติดต่อข้าพเจ้า
G Golfต้องการนำร่อง
H Hotelมีนำร่องอยู่บนเรือ
I Indiaกำลังเปลี่ยนเข็มไปทางซ้าย
J Julietเรือเกิดเพลิงไหม้และมีวัตถุอันตรายบนเรือ , โปรดอยู่ห่างข้าพเจ้า หรือ สารอันตรายกำลังรั่วไหลจากเรือ
K Kiloข้าพเจ้าต้องการติดต่อกับท่าน
L Limaโปรดหยุดเรือของท่านโดยทันที
M Mikeเรือของข้าพเจ้าหยุดนิ่งแล้ว
N Novemberไม่/ไม่ได้
O Oscarมีคนอยู่บนเรือ
P Papaให้ประจำเรือทุกคนรีบกลับเรือโดยด่วน
Q Quebecเรือของข้าพเจ้า ปราศจากโรคติดต่อ
R Romeo-
S Sierraข้าพเจ้ากำลังใช้เครื่องจักรถอยหลัง
T Tangoโปรดอยู่ห่างข้าพเจ้า,ข้าพเจ้ากำลังลากอวนคู่
U Uniformท่านกำลังเดินเรือเข้าสู่เขตอันตราย
V Victorข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือ
W Whiskeyข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์
X X-rayหยุดการกระทำของท่าน และรอสัญญาณจากข้าพเจ้า
Y Yankeeข้าพเจ้ากำลังถอนสมอ
Z Zuluข้าพเจ้าต้องการเรือลากจูง
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
Pennant 0-
Pennant 1-
Pennant 2-
Pennant 3-
Pennant 4-
Pennant 5-
Pennant 6-
Pennant 7-
Pennant 8-
Pennant 9-
1st Sub-
2nd Sub-
3rd Sub-
4th Sub-
Code/Answer-
Corpen-
Desig.-
Division-
Emergency-
Flotilla-
Formation-
Interrogative-
Negative-
Preparative-
Port-
Screen-
Speed-
Squadron-
Starboard-
Station-
Sub division-
Turn-

สำหรับธงที่ความหมายเป็นเครื่องหมาย " - " นั้น หมายความว่า ธงนั้นไม่ได้กำหนดความหมายไว้ใน ประมวลสากล แต่จะใช้ในการทหารเท่านั้น ซึ่งจะเข้าใจกันเฉพาะฝ่ายที่เป็นพวกเดียวกันเท่านั้น

แต่ใช่ว่าการเข้ารหัสของธงต่าง ๆ นั้น จะหมดไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรู้กันเฉพาะในหมู่ทหารเรือประเทศตนนั้น จึงได้กำหนดความหมายของธงประมวลแต่ละผืนอีกทีหนึ่ง ของทหารเรือไทยก็มี ธงประมวลไทย ซึ่งผมไม่สามารถนำมาเปิดเผยที่นี่ได้ เพราะเป็นข้อมูลลับ

นอกจากประโยชน์ในเชิงยุทธการแล้ว ธงประมวล ยังถูกนำมาใช้ในการตกแต่งในงานเฉลิมฉลอง หรือวันสำคัญ ต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วันรัฐธรรมนูญ และวันสำคัญที่ทางราชการกำหนดทั้งหลาย โดยจะนำธงมาประดับ ตั้งแต่หัวเรือ พาดยาวขึ้นไปที่เสากระโดงเรือ แล้วพาดลงมาสิ้นสุดที่เสาท้ายเรือ โดยการประดับในลักษณะนี้ จะเรียกว่า ธงราว ในการนำธงประมวลมาต่อเป็นธงราว ก็จะต้องเรียงลำดับของธง ตามระเบียบของกองทัพเรือด้วย ไม่ใช่ว่าจะมาเรียงกันมั่ว ๆ ได้

ธงราว
การประดับธงธงประมวลในโอกาสสำคัญ

ซึ่งนอกจาก เรือต่าง ๆ จะประดับธงราวแล้ว หน่วยบกของทหารเรือที่มีเสาก๊าฟต์ ก็ประดับด้วยเหมือนกันครับ เพราะเป็นทหารเรือเหมือนกัน ทำอะไรก็เหมือน ๆ กัน

ธงราว
เสาก๊าฟต์ที่โรงเรียนนายเรือ ระดับด้วยธงประมวล

แม้ว่าในปัจจุบัน ระบบการสื่อสาร จะสามารถสื่อสารกันได้สะดวกง่ายดายด้วยวิธีการทันสมัยต่าง ๆ นานา เช่น สัญญาณคลื่นวิทยุ , โทรศัพท์เสียงใต้น้ำ หรือแม้กระทั่ง การสื่อสารผ่านดาวเทียม แต่ภายใต้การสื่อสารเหล่านี้มักจะแฝงด้วยการเปิดเผยตำบลที่ (หมายถึง ตำแหน่ง เป็น ภาษาทางทหาร) ของตนทั้งสิ้น หากฝ่ายศัตรู สามารถดักจับคลื่นสัญญาณเหล่านั้นได้ นอกจากข้อความที่ถูกดักไป ซึ่งจะถูกนำไปถอดรหัสในภายหลังได้ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ ตำบลที่ของตนเอง จะถูกเปิดเผยด้วย ซึ่งก็จะตามมาด้วยการถูกฝ่ายศัตรู ไล่ล่าโจมตี หรือ แผนการณ์ที่วางเอาไว้ต้องล้มเหลวลงอย่างง่ายดายก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นการสื่อสารทางทัศนะด้วยธงประมวลนั้น จึงถือว่าเป็นการสื่อสารด้วยความเงียบ และไม่มีทางที่เรือของข้าศึกจะตรวจพบได้เลย ถ้าไม่นำเรือ หรืออากาศยานเข้ามาใกล้ ซึ่งจะต้องเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้า และถูกทำลายลงอย่างแน่นอน

Related Links

Comment

Comment:

Tweet

#33 By ขอข้อมูล หรือตัวระเบียบการชักธงราวในวันสำคัญต่าง ๆ ครับ (203.156.140.100|203.156.140.100) on 2014-12-09 17:44

การชักธงราวนั้นธงที่ชักยอดเสาใช้ธงชาติหรือธงราชนาวี

#32 By ไพโรจน์ บริบูรณ์มุกข์ (183.89.95.53|183.89.95.53) on 2014-12-04 09:50

#31 By (183.89.95.53|183.89.95.53) on 2014-12-04 09:46

ขอข้อมูลการชักธงราวในวันสำคัญต่าง ๆ ครับ

#30 By พ.จ.อ.สรรฐิติ นันทวิทยาคม (110.77.229.108|110.77.229.108) on 2014-05-09 08:11

ดีมากเลยค่ะที่เอามาให้ดู ตอนแรกที่ดูในหนังก็นึกว่าจะมีแต่ธงโจรสลัดเท่านั้น sad smile

#29 By Nami (125.26.210.116) on 2009-03-07 21:40

มีเรื่องรบกวนค่ะ อยากจะขอความรู้เรื่อง ธงสองมือสากล กะของไทยเราค่ะ ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปช่วยตอบในเมลล์ด้วยค่ะ poo_army13@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

#27 By ร.อ.หญิง ดวงรัตน์ ฯ (124.121.24.153) on 2008-01-20 23:11

มีเรื่องรบกวนค่ะ อยากจะขอความรู้เรื่อง ธงสองมือสากล กะของไทยเราค่ะ ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปช่วยตอบในเมลล์ด้วยค่ะ poo_army13@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

#28 By ร.อ.หญิง ดวงรัตน์ ฯ (124.121.24.153) on 2008-01-20 23:11

ขอบคุณมากนะค่ะ ถ้ามีอะไรให้รับใช้ยินดีค่ะ ตามเรื่องยศทาง ทร.ได้นะค่ะ อยู่ กำลังพลค่ะ

#26 By ร.อ.หญิง ดวงรัตน์ ฯ (124.121.24.153) on 2008-01-20 16:58

ใช้ได้เลยครับ มันเป็นสากล

#25 By เจ้าชายน้อย on 2007-12-29 11:46

ขอบคุณมากนะค่ะที่ลงเรื่องราวดีๆอย่างนี้และขออนุญาตนำบทความและภาพถ่ายนี้เป็นข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

#24 By ร.อ.หญิง ดวงรัตน์ ณะเสน (124.121.22.187) on 2007-12-28 12:52

#23 By (125.24.208.237 /192.168.1.38) on 2007-06-11 10:55

ยินดีด้วยนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จครับ แวะเข้ามาหาความรู้ที่นี่ได้ตลอดเลยครับ

#22 By เจ้าชายน้อย on 2007-06-02 12:07

แวะมาขอบคุณครับ ในด่านสุดท้ายของการแข่งขัน volvo the hunt 2007 รอบตัวแทนประเทศไทย
ถ้าผมไม่เคยหลงมาอ่านข้อมูลที่นี่ก็คงจะตกรอบไปแล้วครับ

โชคดีที่ได้ความรู้ไปจากที่นี่ครับ

#21 By granun (124.121.38.225) on 2007-06-02 02:27

เอ ขนาดไม่เคยวัดอ่ะครับ ประมาณ 80 cm. แต่ก็ใหญ่พอจะเห็นได้ชัดเจน หลายสิบไมล์ทะเล อย่าลืมนะครับ ว่าในเรือมีกล้องสองทางไกล กำลังขยายสูง มองเห็นได้ไกลอยู่แล้ว

ถ้าเป็นในสมัยโบราณ คาดว่าจะใหญ่กว่าสมัยนี้ครับ

#20 By เจ้าชายน้อย on 2007-03-10 09:18

ของจริงผืนใหญ่ไหมคะ ขนาดเท่าไรได้คะ มองได้ไกลสุดในระยะกี่กิโลเมตรคะ

#19 By MayaKniGht on 2007-03-09 20:07

โห..แล้วต้องจำหมดเลยเหรอครับ
กว่าจะบอกข้อความเสร็จ ก็เหนื่อยพอดี

#7 By kemkem on 2006-03-17 10:11

Facebook