วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี กองทัพเรือได้กำหนดให้เป็นวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ โดยยึดถือเอาวันที่ เรือรบของไทยซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา ได้ทำการรบกับกองเรือของฝรั่งเศส ซึ่งมีกำลังทางเรือถึง 7 ลำ ซึ่งทหารเรือไทยก็ได้ทำการสู้รบและขับไล่กองเรือของฝรั่งเศสออกไปได้ ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการรุกรานของอริราชประเทศในครั้งนั้นไว้ได้ ซึ่งวีรกรรมในครั้งนั้น ได้ถูกเรียกว่า ยุทธนาวีที่เกาะช้าง

ในวันนี้ บริเวณเกาะช้าง ซึ่งเป็นจุดปะทะของเรือหลวงธนบุรี และเรือลามอตปิเกต์ของฝรั่งเศส ทหารเรือจะทำพิธีลอยพวงมาลา เพื่ออาลัยแด่วีรชนผู้กล้าที่สละชีพในครั้งนั้น พร้อมกันนั้นก็จะมีพิธีที่ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี ที่โรงเรียนนายเรือด้วย

อนุสรณ์ ร.ล.ธนบุรี ณ โรงเรียนนายเรือ

และในทุก ๆ ปี เมื่อหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ทำการฝึกผ่านพื้นที่ดังกล่าว ก็จะมีพิธีลอยพวงมาลาตลอด ไม่ว่าจะตรงกับวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ หรือไม่ก็ตาม

พิธีลอยพวงมาลา

นอกจากวีรกรรมในครั้งนั้น ทหารเรือไทยยังมีวีรกรรมและวีรชนอีกมากมาย ดังนี้ครับ

กรณีพิพาทไทย-อินโดจีน เมื่อ ปี พ.ศ. 2483 เป็นการรบของนาวิกโยธินและกองทัพฝรั่งเศส ซึ่งมีสมรภูมิอยู่บริเวณชายแดนเขมรและลาว

วีรกรรมเรือหลวงสมุย ลำที่ 1 เมื่อ 17 มีนาคม 2488 ในระหว่างภารกิจขนส่งน้ำมันจากสิงคโปร์มาไทย ซึ่งเรือหลวงสมุยได้ถูกโจมตีจากเรือดำน้ำ ฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้เรือระเบิด ไฟลุกไหม้ และจมลง มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 31 คน รวมทั้งผู้บังคับการเรือ นาวาตรี ประวิทย์ รัตนอุบล ด้วย

สงครามเกาหลี เป็นการส่งเรือรบของไทยเข้าร่วมในสมรภูมิที่ประเทศเกาหลี ในช่วงปี พ.ศ. 2493 - 2498  โดยได้ส่งเรือรบไปในนาม “หมู่เรือปฏิบัติการร่วมรบกับสหประชาชาติ” ประกอบด้วยเรือคอร์เวต 2 ลำ เรือลำเลียง 1 ลำ คือ ร.ล.ประแส (ลำที่ 1) ร.ล.บางปะกง และ ร.ล.สีชัง ซึ่งในครั้งนี้ เราได้สูญเสีย ร.ล.ประแส ไป แต่ก็ได้เรือรบลำใหม่จากสหรัฐอเมริกา คือ ร.ล.ท่าจีน และ ร.ล.ประแส ลำที่ 2 เพื่อใช้งานทดแทน ร.ล.ประแส ที่สูญเสียไป

สงครามเวียดนาม เป็นการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) โดยให้กองทัพเรือ ได้ส่ง หมู่เรือ Sea Hourse ซึ่งประกอบด้วย ร.ล.พงัน และ เรือ ต.12 ไปปฏิบัติการรบ เมื่อ พ.ศ. 2510 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2514

วีรกรรมของทหาร กองต่อสู้อากาศยาน วีรกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งกองต่อสู้อากาศยานได้มีบทบาทอย่างมากในการยิงต่อสู้อากาศยานที่บินเข้า มาทิ้งระเบิดที่หมายทางทหาร ทั้งในกรุงเทพฯ และสัตหีบ ซึ่งในการนี้มีทหารที่เสียชีวิตจากปืนกลประจำอากาศยาน 7 นาย

ยุทธการกรุงชิง เป็นวีรกรรมของทหารนาวิกโยธิน ที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช ในช่วงปี พ.ศ. 2520 ซึ่งมีภารกิจในการปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีผู้เสียชีวิตมากมาย

วีรกรรมบ้านชำราก จังหวัดตราด ในปี พ.ศ.2528 ซึ่งเป็นการรุกตีที่หมายเพื่อผลักดันทหารเวียดนามออกจากเขตชายแดน ภารกิจนี้เป็นผลสำเร็จ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียของทหารเรือถึง 9 ชีวิต

ยุทธการสามชัย เป็นการปราบ ผกค. ในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณ รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ , พิษณุโลก และ เลย ปฏิบัติการในห้วง เวลา ปลายปีพ.ศ. 2515 ถึง ต้นปีพ.ศ. 2516 ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร เทพรัตนราชสุดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ ได้ทรงเสี่ยงอันตราย เสด็จพระราชดำเนิน โดย เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยม พัน.ฉก.นย. ถึง ฐานปฏิบัติการ ณ บ้านป่ายาบ เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2516 ซึ่งขณะนั้น ยังทำการรบกันอยู่ ต้องเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านคู สนามเพลาะ ด้วยความยากลำบาก

ในหลวงเสด็จเยี่ยมทหาร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ เสด็จเยี่ยมทหาร

ยุทธการผาภูมิ เป็นวีรกรรมของทหารนาวิกโยธิน ที่เข้าปราบปราม ผกค.ที่ดอยผาจิ ซึ่งเป็นรอยต่อชายแดนจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน

นาวิกโยธิน

วีรกรรมที่ดอนน้อย จังหวัดหนองคาย ทหารเรือได้ทำการต่อสู้กับ ผกค. ตามเขตแดนแม่น้ำโขง เพื่อสกัดกั้นการแทรกซึมทั้งด้านกำลังพล อาวุธและยุทโธปกรณ์ที่จะเข้ามาโดยผ่านชายแดนตามแนวลำแม่น้ำโขง โดยทหารเรือได้สูญเสีย เรือตรวจการณ์ลำน้ำ 1 ลำ พร้อมด้วยประจำเรือ 2 นาย ซึ่งไม่ยอมทิ้งเรือ แต่ยอมตายพร้อมไปกับเรือ เพื่อที่จะยิงอาวุธต่อต้านข้าศึกให้ได้

เหตุการณ์บ้าน โขดทราย จังหวัด ตราด ปีพ.ศ. 2524 ได้เกิดเหตุยิงปะทะกันกับทหารเวียดนาม ขณะขับรถออกตรวจพื้นที่ภายในเขตรับผิดชอบ ซึ่งฝ่ายเราเสียเปรียบเพราะถูกโจมตีด้วยลูกระเบิดและปืนกล แต่กำลังของเราก็สามารถหนีออกมาได้ แต่ก็มีผู้เสียชีวิต 2 คน

และล่าสุด เหตุการณ์ถูกจับเป็นตัวประกัน ของสองนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2548 นาวาเอก วินัย นาคะบุตร และ นาวาตรี คำธร ทองเอียด ทหารนาวิกโยธินประจำกองพันทหารราบที่ 9 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ บ้านตันหยงลิมอ ซึ่งก็ได้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อสันติภาพของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกราช , สันติสุขและสันติภาพที่พวกเรามีอยู่ ไม่ใช่ได้มาโดยง่าย ต่างแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพบุรุษเราทั้งนั้น ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม บางคนอาจจะคิดไม่ถึง อย่างเรื่องการประชวรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ส่วนหนึ่งก็เพราะพระองค์ทรงเครียดเรื่องการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก และการปกป้องประเทศไทยให้รอดพ้นจากการนั้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยนี้ ควรจะสำนึกให้มากว่า ผืนดินนี้ให้ที่อยู่ ที่ทำกิน เราไม่ต้องตกเป็นทาสใคร ก็เพราะบรรพบุรุษของแผ่นดินไทย

Comment

Comment:

Tweet

ภูมิใจที่เคยเป็น นย. และราชนาวี\" once marine. always marine.

#30 By อดีต นย. (203.156.136.99) on 2012-02-25 12:41

พ่อแม่ผมก็เป็นทหารเรือ พ่อนาวิก แม่ดุริยางค์ น้าเป็นมนุษย์กบ

#29 By นักรบ ทับทิมศรี (58.9.10.229) on 2010-03-03 15:08

บันทึกฯ ของเสด็จเตี่ย...ราชสกุลอาภากร ทำหนังสือถึง ทร.แจ้งว่าไม่เคยมีบันทึกฉบับนี้ ทร.ได้ทำหนังสือเวียนแจ้ง นขต.ทร.แล้ว

#28 By pk (58.9.25.148) on 2008-07-12 22:46

ขอร่วมสดุดีเหล่าราชนาวีผู้หาญกล้า

#27 By เรือลำน้อย (125.25.52.163) on 2008-01-16 16:26

ถ้าได้ฟังเพลงทหารเรือแล้วจะยิ่งขนลุกครับ

"ขอลาต่อพ่อแม่ และญาติมิตรชิดหน้า ลาแล้วแก้ว ลาแล้วแก้วตาพี่"

ชอบมากครับ

#26 By chai on 2006-10-10 08:46

ช่วงนี้หายบ่อยนะครับ
แวะมาทักทาย สบายดีเปล่า

#25 By จั่นเจา (58.9.11.194) on 2006-01-23 23:44

มาร่วมสดุดี ย้อนหลังด้วนคนค่ะ พอดีเพิ่งกลับมาจาก กทม. แหะๆ

ปล. สถานที่แห่งนี้ ดูเหมือนว่าจะเคยไป แต่ไม่แน่ใจเหมือนกัน

#24 By ::: Buddy in da Field ::: on 2006-01-22 21:35

บันทึกสุดท้ายเคยอ่านที่ศาลของท่าน ที่ดอนหอยหลอด อ่านไปก็ขนลุกค่ะ
เราน่าจะมีอะไรทำนองนี้ไว้คอยเตือนใจเราบ่อยๆ อย่างเพลงปลุกใจ สมัยก่อนเปิดทุกวัน แต่สมัยนี้หาฟังไม่ได้
ทำให้เราคนไทยหลายคนลืมอะไรไปบางอย่าง

#23 By sorbet* on 2006-01-19 00:10

อ่า ความรู้ใหม่ ขอบคุณงับ

และวันนี้เป้นวันพ่อขุนรามฯด้วย เอิ๊กๆ

#22 By - LittleMonkey - on 2006-01-18 11:28

นานมาแล้วเคยไปนอนเล่นเกาะช้าง หาดทรายยาว ไม่ไกลจากหาดยุทธนาวี ...
ข่าวว่า ที่ตรงนั้นยามวิเวกน่ากลัวสุดๆ ...

ย่อหน้าสุดท้าย ... ขอฝากเอาไปให้คนที่ไม่สำนึกคุณของแผ่นดินได้ไหม ออกอากาอยู่ช่องอะไรน๊า

#21 By ++ HoORaY ++ on 2006-01-18 09:42

อยากไปไหว้กรมหลวงชุมพรฯ อีกค่ะ

#20 By fill (58.11.37.208) on 2006-01-18 08:36

ขอให้เกียรติต่อทหารเรือไทยทุกนาย
นายแน่มาก

ขอคารวะเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพร ณ ที่นี้

#19 By จั่นเจา (58.8.20.100) on 2006-01-18 05:54

กล้าหาญคือความเท่
รักชาติคือความเท่
รักในหลวงคือความเท่

เท่ เท่ และ เท่ ครับ

ทหารเรือสุดเท่เล้ยยยย~

#18 By Bickboon on 2006-01-18 04:07

ย่อหน้าสุดท้าย...หนูอ่านทีไรก็น้ำตาซึมทุกครั้งอะพี่
ตอนช่วงที่มีเรื่องตันหยงลิมอร์ หนูได้อ่านบทความหนึ่งที่ถกเถียงกันว่า ถ้อยนี้ ใช่ของเสด็จเตี่ยของพวกเราหรือไม่ ไม่ว่าคนเขาจะพูดว่าใช่ หรือไม่ใช่ ตอนนั้น วินาทีนั้น ช่วงที่เกิดเหตุการณ์...หนูนั่งฟังเพลงทหารเรือไป ร้องไห้อยู่หน้าคอมคนเดียว
ทรงมิได้ใช้คำสวยหรู แต่ทุกคำ คือเสียงในหัวใจคนไทยทุกคนจริงๆ
ไม่ว่าจะเวลาไหน ทหารหน่วยเดียวที่หนูเชื่อมั่นคือทหารเรือ หนูเชื่อ...ว่าทหารเรือคือทหารที่จะอยู่ข้างประชาชน

ด้วยจิตคารวะแด่วีรชนกองทัพเรือค่ะ

#17 By เมพหมี shakri on 2006-01-17 20:05

โอ้ยยย........รักชาติขึ้นมาเยอะเลย อิอิ

#16 By ขาประจำ (211.5.150.153) on 2006-01-17 19:49

ขอร่วมสดุดีเหล่าทหารหาญทุกคน
ขอขอบคุณที่ร่วมกันรักษาบ้านรักษาเมืองไว้เพื่อพวกเรา
และขอสัญญาว่า เราจะรักษาบ้านและเมืองไว้เพื่อลูกหลานของเราต่อไปครับ

บอกตรงๆว่า เคยกลัวทหารเรือ
แต่อ่านบลอคนี้แล้วรู้สึกดีจริง
เกียรติและศักดิ์ศรี น่าภาคภูมิ ยิ่งนัก

ตอนนี้ที่คอมีเสด็จกรมหลวงชุมพร
และเสด็จพ่อร.5 คอยคุ้มครองและเป็นกำลังใจให้ ...น้อมสำนึกในความเสียสละของท่าน

#14 By -- กำพล -- on 2006-01-17 16:50

ทำเพื่อในหลวง
รักชาติ

ผมไม่รักใครที่ไม่รักชาติ

#9 By Soup on 2006-01-17 15:44

ร่วมสดุดีต่อเหล่าผู้กล้าด้วยคนนะคะ คุณ ชาย

#5 By ท้องฟ้า on 2006-01-17 13:44

อ้าว ก็เป็นทหารเรือนี่ครับ

#4 By เจ้าชายน้อย on 2006-01-17 13:12

โอ้ เขียนได้ละเอียด อยา่งกับเป็นทหารเรือเองเลยล่ะค่ะ

ภาคภูมิในในเอกราชไทย

#3 By namwarn on 2006-01-17 13:07

อยากไปชุมพร

#2 By ..ศลิง on 2006-01-17 12:49

ข้อมูลแน่นจริง ๆ ครับ ขอสดุดีเพื่อเหล่าราชนาวีผู้หาญกล้า
และย่อหน้าสุดท้าย อ่านแล้วกินใจมาก ๆ ครับ

#1 By mondaytakeshi on 2006-01-17 12:37

Facebook