วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี กองทัพเรือได้กำหนดให้เป็นวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ โดยยึดถือเอาวันที่ เรือรบของไทยซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา ได้ทำการรบกับกองเรือของฝรั่งเศส ซึ่งมีกำลังทางเรือถึง 7 ลำ ซึ่งทหารเรือไทยก็ได้ทำการสู้รบและขับไล่กองเรือของฝรั่งเศสออกไปได้ ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการรุกรานของอริราชประเทศในครั้งนั้นไว้ได้ ซึ่งวีรกรรมในครั้งนั้น ได้ถูกเรียกว่า ยุทธนาวีที่เกาะช้าง

ในวันนี้ บริเวณเกาะช้าง ซึ่งเป็นจุดปะทะของเรือหลวงธนบุรี และเรือลามอตปิเกต์ของฝรั่งเศส ทหารเรือจะทำพิธีลอยพวงมาลา เพื่ออาลัยแด่วีรชนผู้กล้าที่สละชีพในครั้งนั้น พร้อมกันนั้นก็จะมีพิธีที่ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี ที่โรงเรียนนายเรือด้วย

อนุสรณ์ ร.ล.ธนบุรี ณ โรงเรียนนายเรือ

และในทุก ๆ ปี เมื่อหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ทำการฝึกผ่านพื้นที่ดังกล่าว ก็จะมีพิธีลอยพวงมาลาตลอด ไม่ว่าจะตรงกับวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ หรือไม่ก็ตาม

พิธีลอยพวงมาลา

นอกจากวีรกรรมในครั้งนั้น ทหารเรือไทยยังมีวีรกรรมและวีรชนอีกมากมาย ดังนี้ครับ

กรณีพิพาทไทย-อินโดจีน เมื่อ ปี พ.ศ. 2483 เป็นการรบของนาวิกโยธินและกองทัพฝรั่งเศส ซึ่งมีสมรภูมิอยู่บริเวณชายแดนเขมรและลาว

วีรกรรมเรือหลวงสมุย ลำที่ 1 เมื่อ 17 มีนาคม 2488 ในระหว่างภารกิจขนส่งน้ำมันจากสิงคโปร์มาไทย ซึ่งเรือหลวงสมุยได้ถูกโจมตีจากเรือดำน้ำ ฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้เรือระเบิด ไฟลุกไหม้ และจมลง มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 31 คน รวมทั้งผู้บังคับการเรือ นาวาตรี ประวิทย์ รัตนอุบล ด้วย

สงครามเกาหลี เป็นการส่งเรือรบของไทยเข้าร่วมในสมรภูมิที่ประเทศเกาหลี ในช่วงปี พ.ศ. 2493 - 2498  โดยได้ส่งเรือรบไปในนาม “หมู่เรือปฏิบัติการร่วมรบกับสหประชาชาติ” ประกอบด้วยเรือคอร์เวต 2 ลำ เรือลำเลียง 1 ลำ คือ ร.ล.ประแส (ลำที่ 1) ร.ล.บางปะกง และ ร.ล.สีชัง ซึ่งในครั้งนี้ เราได้สูญเสีย ร.ล.ประแส ไป แต่ก็ได้เรือรบลำใหม่จากสหรัฐอเมริกา คือ ร.ล.ท่าจีน และ ร.ล.ประแส ลำที่ 2 เพื่อใช้งานทดแทน ร.ล.ประแส ที่สูญเสียไป

สงครามเวียดนาม เป็นการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) โดยให้กองทัพเรือ ได้ส่ง หมู่เรือ Sea Hourse ซึ่งประกอบด้วย ร.ล.พงัน และ เรือ ต.12 ไปปฏิบัติการรบ เมื่อ พ.ศ. 2510 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2514

วีรกรรมของทหาร กองต่อสู้อากาศยาน วีรกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งกองต่อสู้อากาศยานได้มีบทบาทอย่างมากในการยิงต่อสู้อากาศยานที่บินเข้า มาทิ้งระเบิดที่หมายทางทหาร ทั้งในกรุงเทพฯ และสัตหีบ ซึ่งในการนี้มีทหารที่เสียชีวิตจากปืนกลประจำอากาศยาน 7 นาย

ยุทธการกรุงชิง เป็นวีรกรรมของทหารนาวิกโยธิน ที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช ในช่วงปี พ.ศ. 2520 ซึ่งมีภารกิจในการปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีผู้เสียชีวิตมากมาย

วีรกรรมบ้านชำราก จังหวัดตราด ในปี พ.ศ.2528 ซึ่งเป็นการรุกตีที่หมายเพื่อผลักดันทหารเวียดนามออกจากเขตชายแดน ภารกิจนี้เป็นผลสำเร็จ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียของทหารเรือถึง 9 ชีวิต

ยุทธการสามชัย เป็นการปราบ ผกค. ในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณ รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ , พิษณุโลก และ เลย ปฏิบัติการในห้วง เวลา ปลายปีพ.ศ. 2515 ถึง ต้นปีพ.ศ. 2516 ในครั้งนั้น พระบาท