Morse Code

posted on 19 Dec 2005 11:07 by zedth in Navy-Story

เครื่องส่งรหัสมอร์ส

Morse Code หรือ รหัสมอร์ส คือ รหัสสัญญาณสั้นยาวใช้แทนตัวอักษร ในการส่งข้อความหากัน แต่เดิมนั้นใช้กับเครื่องส่งโทรเลข ของ Samuel Finley Breese Morse ซึ่งคิดค้นขึ้นมาในปี ค.ศ.1832 และหากท่านสนใจในประวัติการกำเนิดของรหัสมอร์ส และชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ ก็สามารถคลิ๊กดูได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

การส่งรหัสมอร์สในยุคแรก ๆ นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การส่งข้อความถึงกันในระยะทางไกล ๆ นั้นทำได้โดยรวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าการส่งจดหมาย โดยพนักงานส่งก็แค่ กดแป้นบนเครื่องส่งโทรเลขตามรหัสมอร์สเท่านั้น ทางฝ่ายรับเมื่อได้รหัสข้อความก็นำมาถอดรหัสอีกที นับว่าวิธีการนี้ เป็นการปฏิวัติการส่งข้อความหากันเลยทีเดียว เพราะสามารถส่งข้อความถึงกันในระยะทางไกล ๆ ได้โดยใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาที (แล้วแต่ความยาวของข้อความ)

ในการใช้รหัสมอร์สนั้น สามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบนอกจากใช้กับเครื่องส่งโทรเลขแล้ว เรายังสามารถส่งรหัสมอร์สในรูปของสัญญาณเสียง สั้น ยาว (แบบในเรื่อง U-571 ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่ง), สัญญาณไฟ ซึ่งจะส่งสัญญาณโดยการกระพริบไฟ สั้น ยาว หรือแม้กระทั่งเขียนลงไปในกระดาษเป็นจุด และขีด dash

แต่ในปัจจุบันนี้ รหัสมอร์สนั้นก็ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเข้ารหัสข้อความอย่างง่าย ๆ ซึ่งถึงแม้รหัสมอร์สจะถูกดักจับและแปลความหมายได้ง่าย แต่ก็จัดว่ายาก เพราะผู้คนส่วนใหญ่จะหลงลืมกันไปเกือบหมดแล้ว และในการรับส่งข้อความนั้น ต้องอาศัยการฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญ เพราะเวลารับส่งกันจริง ๆ นั้น จะส่งกันเร็วมาก ๆ ถ้าไม่ชำนาญล่ะก้อรับรองว่ารับไม่ทัน เพราะเวลารับนั้นจะต้องแปลรหัสนั้นออกมาเป็นตัวอักษรเลย

สำหรับทหารเรือไทยนั้น แม้ปัจจุบันจะไม่มีการใช้งานกันจริงๆ แต่นักเรียนนายเรือ และนักเรียนจ่าเหล่าสื่อสาร ก็จำเป็นต้องเรียนและฝึกให้รู้ แต่การเรียนและฝึกให้รู้นี้ก็เป็นการเรียนและฝึกที่เข้มข้นอย่างยิ่ง เพราะเรียนกันตลอด 5 ปีเลยทีเดียว ต้องท่องจำจนขึ้นใจ และฝึกรับส่งสัญญาณกันจริง ๆ ยามออกฝึกในทะเล ทั้งจากสัญญาณเสียง และสัญญาณไฟ

เมื่อพูดถึงการฝึกรับและส่งรหัสมอร์ส เมื่อสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนายเรือนั้น พวกเราต้องท่องจำกันแทบเป็นแทบตาย ทั้งรหัสมอร์สสากลและไทย (นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกเยอะที่ต้องท่องจำ) และถ้าท่องผิดหรือว่ารับข้อความผิดเกิน 85 % ตอนสอบ (ซึ่งก็สอบกันทุกอาทิตย์เลย) ล่ะก้อ โดนกักบริเวณอาทิตย์นั้นทันทีเลยล่ะครับ

ในการท่องจำรหัสมอร์สให้ขึ้นใจนั้น ทหารเรือไทยจะจำว่า จุด หรือ "." นั้นอ่านว่า "วับ" และ dash หรือ "-" ก็จะอ่านว่า "วาบ" ดังนั้น ตัวอักษร A ก็จะอ่านรหัสมอร์สว่า "วับ วาบ" , B อ่านว่า "วาบ วับ วับ วับ" เป็นต้น สาเหตุที่ใช้คำว่า "วับ วาบ" นั้น ก็เพราะว่าในการส่งรหัสมอร์สส่วนใหญ่นั้น ทหารเรือจะส่งในเวลากลางคืน เพราะในเวลากลางวันสามารถส่งข้อความโดยใช้ธงประมวล และธงสองมือ (คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังต่อครับ) ซึ่งในเวลากลางคืน ไม่สามารถส่งข้อความทางธงได้ เพราะความมืด เราก็จะส่งสัญญาณโดยใช้โคมไฟสัญญาณของเรือ ในการส่งสัญญาณสั้น นั้นก็จะใช้การเปิดแผงกั้นโคมไฟแค่เสี้ยววินาที ซึ่งก็จะเหมือนไฟกระพริบ วับ ๆ แวม ๆ ซึ่งตามหลักภาษาไทยก็จะเรียกว่า "วับ" อยู่แล้ว ส่วนในการส่งสัญญาณยาวนั้น ก็จะเปิดแผงกั้นโคมไฟให้นานขึ้น ซึ่งภาษาไทยก็จะเรียกว่า "วาบ"

ส่วนตัวอักษรแต่ละตัวนั้น ใช้รหัสมอร์สอะไร ดูได้จากตารางด้านล่างนี้เลยครับ

รหัสมอร์ส พยัญชนะอังกฤษ
Phonrtic Alphabets & Morse Codes

รหัสมอร์ส Common Punctuation

Period [.]

· - · - · -

Comma [,]

- - · · - -

Question mark [?]

· · - - · ·

Apostrophe [']

· - - - - ·

Exclamation mark [!]

- · - · - -

Slash [/]

- · · - ·

Parentheses ( )

- · - - · -

Ampersand [&]

· ···

Colon [:]

- - - · · ·

Semicolon [;]

- · - · - ·

Double dash [=]

- · · · -

Fraction bar

- · · - ·

Hyphen [-]

- · · · · -

Underscore [_]

· · - - · -

Quotation mark ["]

· - · · - ·

"@" (commat)

· - - · - ·

รหัสมอร์ส พยัญชนะไทย